Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Nesmrtelné melodie
Moravské noviny, 13, Fr 17.01.1936
 
Title (DE)
Unsterbliche Melodien
Volksfreund, 14, Fr 17.01.1936
 
Number Description (CZ)
L. Slezák, L. Holzschubová.
Slezák, Carl

Moravské slovo, 62, Fr 13.03.1936
Film o králi valčíků. A. Jerger, L. Holzschuh, Leo Slezak

Moravské slovo, 136, Fr 09.06.1944  
Number Description (DE)
Leo Slezak, Lizzi Holzschuh, Alfred Jerger, Maria Paudler, Rudolf Carl im Wiener Großfilm aus der guten alten Zeit

Volksfreund, 14, Fr 17.01.1936
133244

Volksfreund, 273, Fr 27.11.1936
Ein Film um Joh. Strauss. Alfred Jerger, L. Holzschuh, Leo Slezak.

Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 159, Su 11.06.1944  
Genre
vídeňská veselohra
Moravské slovo, 136, Fr 09.06.1944
Grossfilm
Volksfreund, 276, Fr 27.11.1936
 
Programme — Programme (numbers)
Th 02.09.1937 (uváděno Th 02.09.1937–Fr 03.09.1937), Avia – Nesmrtelné melodie / Unsterbliche Melodien
Moravské slovo, 206, Th 02.09.1937
Fr 13.03.1936 (uváděno Fr 13.03.1936–Sa 14.03.1936; Mo 16.03.1936), Kino Dornych; Edison; Viktoria – Nesmrtelné melodie / Unsterbliche Melodien
Moravské slovo, 62, Fr 13.03.1936
Fr 09.06.1944; Su 11.06.1944 (uváděno Fr 09.06.1944–Th 15.06.1944), Alfa – Nesmrtelné melodie / Unsterbliche Melodien
Moravské slovo, 136, Fr 09.06.1944
Fr 17.01.1936 (uváděno Fr 17.01.1936–Th 23.01.1936), Kapitol; Elite Kino – Nesmrtelné melodie / Unsterbliche Melodien
Moravské noviny, 13, Fr 17.01.1936
 
Film
Píseň drožkáře; Nesmrtelné melodie, 1935
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno