Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title (CZ)
Ostrov věčného mlčení
Lidové noviny, 1, Tu 01.01.1924
Ostrov věčného ticha
Moravské noviny, 250, We 04.11.1925
 
Number Description (CZ)
Dobrodužné drama o 5 jednáních. Prvotní provozování. Nejlepší herec světa. Tak ocenily pařížské listy známého ruského tragéda Alexandra Možuchina po předvedení grandiosního filmu Justičná omyl. Možuchin hraje v tomto nádherném filmu velmi obtížnou a rozsáhlou hlavní úlohu, která poskytuje mu příležitost využitkovat všechny složky jeho bohatého a všestranného talentu. Jeho výkon nadchl pařížské kritiky i obecenstvo tak, že jednomyslně uznali jej za největšího filmového herce světa.

Lidové noviny, 1, Tu 01.01.1924  
Genre
dobrodružné drama
Lidové noviny, 1, Tu 01.01.1924
 
Programme — Programme (numbers)
Tu 01.01.1924 (uváděno Tu 01.01.1924–Th 03.01.1924), Orania; Urania – Ostrov věčného mlčení; Ostrov věčného ticha; Dady
Lidové noviny, 1, Tu 01.01.1924
We 04.11.1925 (uváděno We 04.11.1925–Fr 06.11.1925), Vitagraf; Illusion; Elektra; Vitagraph; Květen – Ostrov věčného mlčení; Ostrov věčného ticha
Moravské noviny, 250, We 04.11.1925
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno