Cinematic Brno
Documentation of movie exhibition history and cinema-goers’ preferences in Brno, 1918-1945

 
  
Title
Přísaha Štěpána Hullera II.
 
Original Title
Eid des Stephan Huller, Der. II. Teil  (50%)
 
Country
Německo
 
Number
Přísaha Štěpána Hullera II., Dnes až do čtvrtka II. a poslední díl >>Přísaha Štěpána Hullera<<.
Lidové noviny, 55, Tu 31.01.1922
Přísaha Štepána Hullera II., Eid des Stephan Huller II., Der.
Artistendrama
II. Teil
Moravské noviny, 13, We 18.01.1922
Přísaha Štepána Hullera II., artistické drama
Artistické drama ve dvou epochách, každá o 6 dílech. Úchvatný děj.
Rovnost, 106, Tu 18.04.1922
 
Year
1921
 
Producer
Greenbaum-Film GmbH (Berlin)
 
Directed by
Reinhard Bruck
 
Cast
Carl de Vogt
Viggo Larsen
 
IMDB
www.imdb.com/title/tt0010084/
 
Note
Informace zkontrolovány na filmportal.de
 
Resources
 
up
 
 
 
 
 
© 2011 Department of Film and Audiovisual Culture at Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno