Filmové Brno
Dokumentace dějin uvadění filmů a diváckých preferencí v Brne v letech 1918-1945

 
  
Datum zveřejnění programu
so 04.01.1930
Moravské noviny, 2, so 04.01.1930
 
Dny promítání (do)
pá 10.01.1930
Moravské noviny, 6, pá 10.01.1930
 
Kino
Stadion
Moravské noviny, 2, so 04.01.1930
 
Složení programu (čísla)
Požár na Volze, Moskevský film produkce Sovkino >>Požár na Volze << za režie J. Tariče má všechny přednosti dobré tradice ruských filmů. Boj za osvobození kazaňských Tatarů za vlády carevny Kateřiny II. vůdcem povstalců, které vede donský kozák Pugačev, jenž se vydává za zavražděného cara Petra III., je veden s velikou vehemencí a drastickou krutostí. Násilné obracení mohamedánských Tatarů pravoslavnými mnichy za brutální pomoci carského vojska, starodávné tatarské zvyky při slavnosti >>Saban-tuj<<, odboj a pomsta Balut Batyra, jemuž carští vojáci zabili ženu a ukradli syna Asfandova, který je vychován na carského důstojníka a postaven v čelo vojenské výpravy k potření vzpoury, organizované vlastním otcem, proradnost jeho bratra Timura, který zradí otce, bratra i vlast., odsouzení poručíka Asfandova k ubití v tak zv. >>ulici smrti <<, mohutný útok povstalců na Kazaň až k jejímu osvobození a závěrečné apotheose filmu Vzhůru do nových bojů za svobodu, je jen několik momentkových průhledů do strhujícího a napětí stupňujícího bohatého dějového pásma, přeskakujícího do nových a nových situací, letícího jako rvavá vichřice. Také po stránce technické je film dokonalým dílem, s množstvím zajímavých pohledů, působivých detailů a režijních nápadů. Film se promítá v kině Stadion.; Prem. rus. velkofilmu.
Moravské noviny, 2, so 04.01.1930
 
Obrazové přílohy

Moravské noviny, 2, so 04.01.1930
 
nahoru
 
 
 
 
 
© 2011 Ústav filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě, Masarykova Univerzita, Brno