Jméno
Luděk
 
Příjmení
Havel
 
Šifra
LH
 
Bio
Mgr. Luděk Havel (1981)
je interním doktorandem na Ústavu filmu a audiovizuální kultury FF MU v Brně. Pedagogicky působil externě na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a v rámci Ateliéru rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky DIFA JAMU v Brně, kde se zaměřoval na dějiny světového a českého filmu.

V současnosti se zabývá zejména výzkumem Filmového festivalu pracujících, masové filmové akce probíhající v Československu v letech 1948-1990.

Životopis na stránkách MU.
 
nahoru