Tyto stránky jsou součástí projektu Provoz a návštěvníci brněnských kin z pohledu jejich zaměstnanců, 30. - 60. léta 20. století, podporovaného Programem rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů (0052/2009).

Projekt je řešen na Ústavu filmu a audiovizuální kultury, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Cílem projektu je postihnout pomocí orálně–historického výzkumu, jak se zlomové historické okamžiky (1939, 1945, 1948, 1957) projevily v kinematografickém průmyslu, a to v rovině provozu kin.

Semistrukturované rozhovory vedené s několika desítkami zaměstnanců brněnských kin sledují především následující okruhy témat: jaké byly pracovní podmínky zaměstnanců kin a jejich profesní, politická, popř. i národní identita; jak probíhal každodenní provoz v kinech, jak se například realizovaly v praxi různé typy bezpečnostních či politických nařízení; jak se formoval vztah jednotlivých kin k potenciálním i aktuálním divákům (propagační strategie, budování specifické identity kina, nabízené služby); jaké bylo a jak se v době zásadních historických zvratů měnilo chování diváků v kinech.

Výzkum vedený formou orální historie nebude náhražkou archivního výzkumu, který je realizovaný paralelně v rámci souvisejících výzkumných projektů.

Projekt se zaměří na otázky, které nedokáže archivní výzkum zodpovědět ze dvou důvodů: buďto příslušné materiály nebyly zachovány, nebo se jedná o témata, která listinné prameny z logiky mechanismů a příčin svého vzniku nepostihují.

Dosavadní výstupy
Konferenční výstupy a prezentace
 • Výjezdní konference studentů a učitelů ÚFAV, Cikháj, 17. říjen 2009
 • Doktorandská konference ÚFAV, Brno, 27. květen 2010, program
 • XVI. International Oral History Conference (IOHA), “Between Past and Future: Oral History, Memory and Meaning", Praha, 8. červenec 2010, program
 • 3. Europen Communication Conference (ECREA), Hamburk, 13. říjen 2010, program, text příspěvku

  Související projekty, na kterých se řešitel podílí:
 • Lokální filmová historie: Brno a kulturní dejiny filmu do r. 1945 (GACR, 408/08/0959; rešitelé: Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.; Doc. Petr Szczepanik, Ph.D.). www.phil.muni.cz/filmovebrno/

 • Americká a západoevropská kinematografie v Československu 1945-1989: kulturní a recepční dějiny )GACR, 408/07/P174; řešitel Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.)
  www.phil.muni.cz/dedur/
 •  
  nahoru