ABC pracovníků kin
 
Bezpečná práce v divadlech a kinech, 1966
Bezpečnostně provozní předpisy pro kina a místnosti užívané k pořádání filmových představení, 15 kvĕten 1961
 
Co má vědět vedoucí kina o propagaci filmu, 1950
 
Ekonomika provozu kin, listopad 1963
 
Nové technologie v kinech, 1968
 
O filmové propagaci, 18 červenec 1941
Obsluha a údržba promítacích přístrojů 16mm, 1968
Odměňování pracovníků osvětových zařízení a kin, 1962
Optika pro promítače, 1970
Otázky organizace mezd v Čs. filmu - I. díl - Rozbor mzdové situace v kinech, 1961
 
Platová úprava, 15 březen 1949
Premietame film, 1965
Príručka pre premietačov úzkych filmov, 1962
Promítači a manipulantky před zkouškou, 1973
Promítáme úzký film, 1959
 
Úprava mzdových a pracovních podmínek, 01 prosinec 1941
 
Výklad úpravy mzdových a pracovních podmínek, 05 prosinec 1941
Výsledky celostátního průzkumu filmových diváků, 1960
Vysvědčení kinooperatéra, 30 březen 1942
Vysvědčení o promítačské zkoušce, 21 leden 1953
Vysvědčení o způsobilosti k samostatné obsluze kinematografických strojů..., 06 říjen 1945
Vzpomínka na brněnské biografy v 60. letech