Title
Bezpečnostně provozní předpisy pro kina a místnosti užívané k pořádání filmových představení
 
Description
Jindra, Eduard. Bezpečnostně provozní předpisy pro kina a místnosti užívané k pořádání filmových představení. Praha, MSK, 1961. 19 s.

Zpravoval za spolupráce s odborným kolektivem Eduard Jindra, odborný pracovním pro bezpečnost př práci ministerstva školství a kultury.
Povoleno výměrem ministerstvo školství a kultury č. j. 7.778/61-VIII/1 ze dne 15. 5. 1961
 
Source type
kniha
archiv / knihovna NFA
 
Date
15 kvĕten 1961
 
nahoru