Title
ABC pracovníků kin
 
Description
ABC pracovníků kin, Praha, ÚPF, b. r. 175 s.
 
Source type
Moravská zemská knihovna v Brně
kniha
 
Text
Příručka pro pracovníky kin obsahující jednak adresář filmových podniků a institucí, přehled filmových časopisů a dostupné filmové literatury, ale zejména
 • Zásady provozu kin
 • Přehled platných předpisů pro kina
 • Nejdůležitější normy (týkající se provozu kin)
 • Školení praktikantů-promítačů pomocí metodických listů
 • Úprava platových a mzdových poměrů pracovníků kin
 • Základní platy a mzdy, kvalifikační předpoklady a pracovní charakteristiky funkčních míst
 • Půjčovné
 • Vstupné na filmová představení
 • Zásady tvorby cen vstupného na filmová představení
 • Technické a propagační služby pro kina
 • Technický stav kopií a odpovědnost za ni
 • Povinnosti promítače
  ...
 •  
  nahoru