9. 4. Jak Evropa ke křesťanství přišla: Nový pohled na okolnosti christianizace Římské říše

  • Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

    Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. je odborným asistentem Ústavu religionistiky FF MU. Předmětem jeho odborného zájmu jsou náboženství starověkého Středomoří (především římské náboženství a mithraismus), při jejichž studiu se pokouší kromě standardních historických metod využívat rovněž inovativních teoretických (např. kognitivní historiografie, historická epidemiologie, historická klimatologie) nebo metodologických perspektiv (prostorové a komputační humanitní vědy).

     

  • Anotace přednášky

    Jak Evropa ke křesťanství přišla: Nový pohled na okolnosti christianizace Římské říše

    Přednáška se pokusí provokativním způsobem oživit diskuzi ohledně jedné z největších záhad světových dějin: jak se z křesťanství, původně nepočetné a příležitostně pronásledované náboženské tradice, stalo v průběhu tří staletí dominantní náboženství Římské říše a později i křesťanské Evropy? Zatímco předchozí religionistické nebo historické práce zohledňovaly při hledání odpovědi na tuto otázku především charakter křesťanské nauky nebo roli kulturního a sociálního kontextu, tato přednáška se pokouší dosavadní bádání obohatit o zohlednění některých makrohistorických faktorů. Je možné, že k vítězství křesťanství mohly zásadním způsobem přispět změny klimatu nebo pandemie nakažlivých nemocí? A pokud ano, jak a proč?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info