12. 3. Křesťanská Evropa? Christianizace a asimilace pohanských elementů v prostoru severně od Alp

  • Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter, Ph.D.

    Mgr. et Mgr. Jan Reichstäter je doktorským absolventem Ústavu religionistiky FF MU. Specializuje se na předkřesťanská náboženství v severních částech Evropy, především v indoevropském jazykovém prostoru. Vedle obecně historického výzkumu se u dotyčných náboženství analyticky věnuje například tématům ekologie, genderu nebo násilí. Zabývá se také dějinami christianizace Evropy a křesťansko-pohanskými syntézami v mytologii a rituální praxi.

     

  • Anotace přednášky

    Křesťanská Evropa? Christianizace a asimilace pohanských elementů v prostoru severně od Alp

    Ve společenských diskuzích posledních let se zejména v souvislosti s aktuální multikulturní problematikou opakovaně objevuje klišé o „křesťanských kořenech“ evropské kultury nebo dokonce křesťanství coby „tradičním náboženství Evropanů“. Cílem přednášky bude kritické uchopení těchto klišé, a to zejména poukazem na komplikované dějiny šíření křesťanství v různých částech Evropy, vytrvalost pohanských elementů v nominálně křesťanských kulturách a romantické znovuobjevení pohanství během novověku, doprovázené pozvolnou sekularizací a do jisté míry i pozvolným „soumrakem“ křesťanství v západních zemích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info