27. 11. Carrollova Alenka: kraj divů nejen pro děti

  • Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D. (Katedra anglistiky a amerikanistiky)

    Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D. působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a je činný i jako překladatel. Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje na historii a teorii překladu, vlivy zdrojového jazyka na jazyk překladu či vztahu mezi novými médii a překladem. Byl členem mezinárodního týmu mapujícího překlady Carrollovy Alice do všech světových jazyků.

     

  • Anotace přednášky

    Carrollova Alenka: kraj divů nejen pro děti 

    Přednáška o Alence v Anglii i v Česku ji představí jako text daleko překračující meze dětské četby. Oba díly Alenky dnes patří mezi nejcitovanější ve světové literatuře, fascinují lingvisty, sémantiky, matematiky, fyziky, psychology, filozofy. Jak byla Alenka přijímána, když se poprvé objevila ve viktoriánské Anglii? A jak u nás o desítky let později? Ukážeme, že ještě čtyřicet let po vydání originálu jsme na Alenku nebyli připraveni a také že jeden ze dvou nejstarších překladů byl vlastně pořízen z němčiny. Probereme příklady toho, co všechno Carroll do Alenky vložil – třeba rafinovaný rámec druhého dílu či některé odkazy určené dospělým čtenářům – a také co tam různí autoři později nacházeli a co naopak překladatelé poztráceli cestou. Je dnes Alenka textem spíše pro děti, nebo pro dospělé? A je na tom česká Alenka stejně jako anglická? Krátce se zmíníme také o osobnosti autora a o různých spekulacích, které se kolem něj postupem času objevily.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info