6. 11. Bohemians aneb Češi, Cikáni, bohémové. Příběh jednoho pojmu a zrození obrazu českého etnika v USA

  • Mgr. Marek Vlha, Ph.D. (abs. Historický ústav)

    Je absolventem Historického ústavu Masarykovy univerzity. Odborně se zabývá českými a americkými dějinami 19. a počátku 20. století. Je autorem knih Dopisy z války Severu proti Jihu (2010) a Mezi starou vlastí a Amerikou (2016) a spoluautorem publikací Český antiklerikalismus (2015) a Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019 (2019). Působí jako šéfredaktor nakladatelství Jan Melvil Publishing.

     

  • Anotace přednášky

    Bohemians aneb Češi, Cikáni, bohémové. Příběh jednoho pojmu a zrození obrazu českého etnika v USA

    Ještě po první světové válce se americký velvyslanec v Paříži vyjádřil v tom smyslu, že dříve nerozeznal Čechoslováka od Kalmyka. Povědomí o českém etniku ve Spojených státech amerických vznikalo pozvolna a komplikovaně a vlivem jazykové souhry mu byly vlastní četné ironické aspekty. V žádném případě ale nešlo o pouhou historickou kuriozitu. Tento proces se úzce dotýkal každodenní zkušenosti nejpočetnější české vystěhovalecké enklávy a posléze i českých politických dějin, včetně založení samostatného československého státu v roce 1918.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info