13. 11. Evoluční a kognitivní studium rituálu aneb jak zkoumat náboženství v laboratoři

  • Mgr. Martin Lang, Ph.D. (Ústav religionistiky)

    Mgr. Martin Lang, Ph.D. vystudoval religionistiku na Masarykově univerzitě, kde v roce 2016 obdržel titul Ph.D. za dizertační práci věnující se kognitivní religionistice na teoretické úrovni a experimentům tematicky zaměřeným na rituální chování na úrovni empirické. Během svého studia pracoval jako doktorský výzkumník na Katedře antropologie na Univerzitě v Connecticut pod vedením Dimitrise Xygalatase a po dokončení Ph.D. dva roky pracoval jako post-doktorský výzkumník na Katedře lidské evoluční biologie na Harvardově univerzitě pod vedením Josepha Henricha. Ve svém současném výzkumu se dr. Lang věnuje evoluci rituálního chování jako nástroje pro signalizaci závazku ke skupinovým normám; evoluci víry v moralizující bohy; roli hudby a tance ve vnitroskupinové a meziskupinové spolupráci; a roli ritualizovaného chování ve snižování úzkosti.

     

  • Anotace přednášky

    Evoluční a kognitivní studium rituálu aneb jak zkoumat náboženství v laboratoři

    Studium náboženství a podobně komplexních kulturních jevů bývalo tradičně výsadou humanitně orientovaných badatelů. Nicméně v posledních zhruba 30 letech zaznamenalo vědecké studium náboženství exponenciální růst evolučně a kognitivně orientovaných přístupů. Díky důrazu na interdisciplinaritu, která je kognitivní vědě vlastní, lze nyní náboženství studovat jako komplexní adaptivní systém a zkoumat jednotlivé mechanismy tohoto systému za pomocí různých vědních disciplín. V přednášce se zaměřím především na laboratorní a terénní výzkum mechanismů rituálního chování, které lidem pomáhají budovat kohezivní skupiny a které napovídají o možných adaptivních funkcích, jež náboženství ve společnosti plní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info