4. 12. Věštění z digitálních modelů: výlety do formálních imaginací studia starověkých náboženství

  • Mgr. Tomáš Hampejs (Ústav religionistiky)

    Tomáš Hampejs je doktorským studentem Ústavu religionistiky (FF MUNI), který se převážně věnuje výpočetním a simulačním metodám studia náboženství. Je členem interdisciplinárních výzkumných projektů (GEHIR, DISSINET), které propojují metody přírodních a humanitních věd v historiografii starověkých a středověkých náboženských tradic. Jeho dizertační práce se zabývá možnostmi modelování náboženského chování a myšlení v počítači i v laboratoři.

     

  • Anotace přednášky

    Věštění z digitálních modelů: výlety do formálních imaginací studia starověkých náboženství

    Práce historika (nejen) starověkých náboženství je v mnohém podobná práci detektiva nebo archeologa, tj. je závislá na systematické práci s částečnými a nejistými stopami jevu, který je nenávratně pryč. Jakkoliv je pozorné hledání a pečlivé zpracování stop nutnou podmínkou poznání, k zodpovídání otázek o minulosti nestačí – často zapomínaným a kritickým rozměrem jakékoliv vědecké práce je představivost a kreativita. Objevení nových dat o historických skutečnostech je už dnes spíše raritou, proto se historické znalosti často posunují skrze nové způsoby představování (si). Digitální technologie společně s formálními metodami mají potenciál vytvořit unikátní pracovní plochu pro práci s daty i teoriemi – umožňují domýšlení bílých míst i promýšlení teoretických předpokladů, stejně tak dávají nástroje k testování hypotéz. Přednáška je úvodem do světa výpočetních humanitních věd se zaměřením na vybrané problémy historie starověkých středomořských náboženských tradic (mithraismus, kulty Isidy a Serapida, antické židovství a křesťanství).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info