Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Filozofická fakulta MURozvrh hodin ÚGNN na podzimní semestr 2017

(Rozvrh v IS)

Němčina a učitelství němčiny (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)
Barevně zvýrazněny povinné předměty pro první, druhý, třetí ročník bakalářského a první ročník navazujícího magisterského studia (případně povinné jen pro jednooborové studium).
Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
  NJI_11/01 Dt. Morph. II (J. Zeman) K23NJI_11/02 Dt. Morph. II (J. Zeman) K23NJI_169/02 Übungen zur Phraseologie (J. Malá) G24NJI_12 Gesch. Kult. II (Z. Mareček) K23NJII_183/02 Wortbildung (I. Zündorf) J22NJI_03/01 Einf. Sprachwiss. (V. Brom) K12NJI_10 Dt. Lit. 1790-1900 I (J. Munzar) G25NJI_10/01 Dt. Lit. 1790-1900 I (J. Munzar) G25NJI_10/02 Dt. Lit. 1790-1900 I (J. Munzar) G23NJII_1821 Syntax II (J. Zeman) K12NJII_1821/01 Syntax II (J. Zeman) K12NJII_1821/02 Syntax II (J. Zeman) K12  
   NJI_169/01 Übungen zur Phraseologie (J. Malá) G24NJI_171/02 Lexikologie (I. Zündorf) B2.44NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) (Z. Mareček) VPNJI_03/02 Einf. Sprachwiss. (V. Brom) K12 NJII_41 Mährische deutschsprachige Literatur von 1888 bis 1924 (Z. Mareček) B2.22NJII_3856/02 Literaturtheorien in der Praxis U25    
   NJI_171/01 Lexikologie (I. Zündorf) B2.44  NJII_183/01 Wortbildung (I. Zündorf) J22NJII_109 Wirtschaftskommunikation (D. Spěváková) G22        
      NJII_37 Einfuhrung in die deutsche Phraseologie (J. Malá) [každé sudé pondělí] G31          
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
 NJII_50 Literarische Übersetzung (J. Kovář) G31NJII_183 Wortbildung (I. Zündorf) [každé sudé úterý] B2.43OJ103a Obecná fonetika a fonologie pro germanisty (A. Bičan) B2.13NJII_3238 Entwicklungstendenzen dt. (I. Zündorf) J21NJII_22/02 Hist. Ent. I (V. Brom) G32NJII_642 Švédština 1ob. bc. (A. Kempe) J22NJI_30 Politik und Gesellschaft in den deutschsprachigen Ländern (J. Köck) B2.52  
   NJI_171 Lexikologie (I. Zündorf) [každé liché úterý] J22NJII_641 Švédština pro začátečníky I (A. Kempe) J22  NJI_09/01a Sprachübungen II/1 (Z. Mareček) U27NJI_09/01b Sprachübungen II/1 (Y. Baumann) U12    
   NJII_34 Methoden der Text(sorten)analyse (J. Malá) U22NJII_7304 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů (J. Malá) U22  NJII_747 Österreichische Literatur (E. Osmanović) B2.32NJII_1020 Pädagogische Praxis (I. Zündorf) N31     
      NJII_3856/01 Literaturtheorien in der Praxis (E. Osmanović) U13    NJI_492 Didaktik -herrschaftsfrei? (J. Köck) K12    
           NJI_560 Tutorium: Untertitelung von Filmen (V. Zádrapa) L42    
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
 NJII_23 Deutsche Gegenwartsliteratur I (J. Kovář) B2.43NJII_23/01 Deutsche Gegenwartsliteratur I (J. Kovář) B2.22NJII_23/02 Deutsche Gegenwartsliteratur I (J. Kovář) B2.22 NJI_01/03a Sprachübungen I/1 (A. Urválek) L41NJI_04/01 Einf. Lit. (J. Budňák) G24NJI_04 Einf. Lit. (J. Munzar) G24NJI_03 Einf. Sprachwiss. (V. Brom) G24NJI_01/03b Sprachübungen I/1 (E. Osmanović) G22NJI_01/02b Sprachübungen I/1 (Y. Baumann) G23NJI_589 Crashkurs DaF (Y. Baumann) G23
 NJII_2225 Deutscher Konservativismus (A. Urválek) B2.21NJII_35 Sprache der Massenmedien (J. Malá) G31NJI_09/02a Sprachübungen II/1 (Z. Mareček) U28NJI_09/02b Sprachübungen II/1 (J. Köck) U28NJII_1225 Von Schnitzler zu Schwab. Deutschsprachiges Drama im 20. Jahrhundert (A. Urválek) K21NJII_1281 Ausgewählte Kapitel aus der Weltliteratur II (J. Munzar) G31NJII_421 Deutsche Wortfolge im Vergleich (J. Zeman) U32  
 NJI_326 Tutoriál k písemné bakalářské zkoušce (K. Puchnarová) G02NJII_3879 Fonetika (I. Zündorf) J21NJII_744 Literatur am Hof der Přemysliden und Luxemburger im Zeitraum 1250 -1400 (S. Stanovská) J21NJII_137 Deutschsprachige Chroniken des Mittelalters (V. Brom) J21  NJII_643 Švédština 1ob. bc. III (A. Kempe) K21NJII_7308 Theaterworkshop - (M. Kubátová) U13
   NJII_471 Lektüre von Basistexten zur Kulturtheorie (J. Budňák) K12NJI_320 Dolmetschen (M. Havlová) G21    NJII_66 Švédština pro mírně pokročilé I (A. Kempe) K21NJI_570 Literatur und Suizid - Ringvorlesung (J. Budňák, E. Osmanović) B2.44  
   NJII_745 Himmel und Hölle I. Zu Motiv- und Vorstellungswelten vom frühen zum hohen Mittelalter (S. Stanovská) G32NJI_3261 Tutorial zur Sprachwissenschaft (K. Puchnarová) L11          
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   NJI_01/01a Sprachübungen I/1 (R. Herout) G32NJII_22/01 Hist. Ent. I (S. Stanovská) J22NJI_01/01b Sprachübungen I/1 (J. Köck) B2.32NJII_102 Didaktik des Deutschen I (J. Köck) K12NJI_17 Dt. Lit. des XX. Jhts. I (Z. Mareček) K12NJI_1411/01 Syntax I.1 (J. Zeman) U37NJI_1411/02 Syntax I.1 (J. Zeman) U37NJI_1411 Syntax I.1 (J. Zeman) VP [aula, Úvoz 33, VUT, budova U1] 
   NJII_748 Teorie a praxe uměleckého překladu (S. Stanovská) J21NJI_01/02a Sprachübungen I/1 (R. Herout) G32NJII_1007 Překl. cv. hosp. NJ - ČJ (Z. Mareček) L11  NJII_3513 Wirtschaftsdeutsch für Übersetzer I (D. Spěváková) G21NJI_319 Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968 (V. Trombik) U13  
   NJII_91 Interpretation ausgewählter Kurzgeschichten (J. Kovář) G25NJI_11 Dt. Morph. II (J. Zeman) VP [aula, Úvoz 33, VUT, budova U1] NJI_471 Erzählungen und Novellen (J. Budňák) B2.34     NJII_39 Literatur in der DDR (J. Kovář) B2.44  
       NJI_587 Tutorium: BAGR Organisationsteam (J. Štyrák, V. Zádrapa) G12        
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 Kombinované studium učitelství němčiny - podzimní semestr 2017 (1., 2. roč.): pátky v sudé kalendářní týdny:

Rozvrh kombinovaného studia – I. ročník: L 41
22.9.
9.10–10.40 – Stylistika němčiny (2) – J. Malá
10.50–12.25 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

6.10.
9.10–10.40 – Historický vývoj (2) – V. Brom
10.50–12.25 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

20.10.
9.10–10.40 – Historický vývoj (2) – V. Brom
10.50–12.25 – Lexikologie němčiny (2) – I. Zündorf
12.30–14.00 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

3.11.
10.50–12.25 – Historický vývoj (2) – V. Brom
12.30–14.00 – Současná německá literatura (2) – J. Kovář

1.12.
9.10 – 9.55 – Historický vývoj (1) – V. Brom
10.00–12.25 – Lexikologie němčiny (3) – I. Zündorf

15.12.
9.10–11.40 – Stylistika němčiny (3) – J. Malá


Rozvrh kombinovaného studia – II. ročník: B2.41

6.10.
10.50–12.25 – Německý slovosled (2) – J. Zeman
12.30–14.00 – Literární seminář (2) – J. Kovář

20.10.
10.50–12.25 – Německý slovosled (2) – J. Zeman
12.30–14.00 – Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z.
Mareček

3.11.
10.50–12.25 –Literární seminář (2) – J. Kovář
12.30–14.00 – Německý slovosled (2) – J. Zeman

1.12.
10.50–12.25 – Literární seminář (2) – J. Kovář
12.30–14.00 – Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček

15.12.
10.50–12.25 – Literární seminář (2) – J. Kovář
12.30–14.00 – Cvičení k hospodářské němčině (2) – Z. Mareček

Diplomový seminář se koná v pracovně školitelů dle domluvy.


Překladatelství němčiny
Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   CJBB119/01 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205CJBB119/02 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205    CJBB119/09 Kurz správného psaní pro nebohemisty (M. Ireinová) T104    
     CJBB119/10 Kurz správného psaní pro nebohemisty (J. Vojtová) T209          
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
 CJBB119/03 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205CJBB119/04 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205NJPII_3247 Einführung in die Theorie des Übersetzens (Z. Fišer) U36          
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
 CJBB119/05 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205CJBB119/06 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205  CJBB119/12 Kurz správného psaní pro nebohemisty (O. Mrázek) T207CJBB119/11 Kurz správného psaní pro nebohemisty (K. Najbrtová) T104      
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   CJBB119/07 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205CJBB119/08 Kurz správného psaní pro nebohemisty (Z. Šrámková) T205          
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
 CJBB94/01 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele (M. Křístek) T207CJBB94/02 Stylistika češtiny - základní kurs pro překladatele (M. Křístek) T207            
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 

Evropská studia (němčina)
Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
               EVNJ3 Němčina 3 (doktorand) B2.34
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                  
 
Nizozemština (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)

Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
         NI01_01/02 Jazyková cvičení I/1 (V. Horáčková) L32    
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
         NI03_01/01 Jazyková cvičení III/1 (S. Royeaerd) G12      
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   NI01_02 Obecná fonetika a fonologie (S. Royeaerd) G22NI01_01/01 Jazyková cvičení I/1 (S. Royeaerd) G22         
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   NI03_03 Nizozemská literatura do roku 1900 (S. Royeaerd) G12NI03_01/02 Jazyková cvičení III/1 (S. Royeaerd) G12          
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 

 
 
Norština (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)
Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
       NOI_29 Seminář k diplomové práci bakalářské (M. Juříčková) G31NOI_16 Praktická cvičení z norštiny III/1 (M. Juříčková) G31      
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
   NOII_54 Komentovaná četba norských novin (M. Juříčková) K21NOI_179 Úvod do syntaxe norštiny (M. Juříčková) K21NOII_091 Stylistika norštiny (M. Juříčková) K21        
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
     NOII_08 Historický vývoj norštiny (M. Juříčková) K21NOI_20 Norština_konverzace III/1 (M. Juříčková) K12        
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
     NOII_37 Sigrid Undsetová v kontextu skandinávské literatury (M. Juříčková) K21          
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 

Skandinávská studia
Po7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Út7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
     SKANSI_24/02 Ústní jazyková prezentace I (E. Straková) K23  SKANSI_21 Švédská gramatika v praxi I (E. Straková) J22SKANSIII20 Jazykový seminář III (E. Straková) J21SKANSI_35 Švédština v písních (A. Kempe) J22
St7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
     SKANSIII23 Seminář k magisterské diplomové práci I (E. Straková) K12  SKANSI_24/01 Ústní jazyková prezentace I (E. Straková) K12      
Čt7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
     SKANSIV17 Překlad a interpretace skandinávských textů II (A. Kempe) L11  SKANSIV81 Sverige under 1900-talet (E. Straková) J21SKANSIII21 Literární seminář III (E. Straková) J21    
     SKANSI_26 Samostatná četba švédských textů (E. Straková) B2.42          
7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
So7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 
Ne7.30-8.158.20-9.059.10-9.5510.00-10.4510.50-11.3511.40-12.2512.30-13.1513.20-14.0514.10-14.5515.00-15.4515.50-16.3516.40-17.2517.30-18.1518.20-19.0519.10-19.5520.00-20.45
                 

 
 
(začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)


Hlavní stránka ÚGNN