Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Filozofická fakulta MU



Rozvrh hodin ÚGNN na podzimní semestr 2021 - předběžná verze - časové rozvržení neprezenční výuky stanovují jednotliví vyučující

(Rozvrh v IS)

Němčina a učitelství němčiny (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)
Barevně zvýrazněny povinné předměty pro první, druhý, třetí ročník bakalářského a první ročník navazujícího magisterského studia (případně povinné jen pro jednooborové studium).
Po8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NJI_02A/1 Německá fonetika (I. Zündorf) J21NJI_02A/2 Německá fonetika (I. Zündorf) J21NJII_183A/01 Německá slovotvorba (I. Zündorf) D22NJII_132B Česko-německé jazykové kontakty (V. Brom) G22NJI_29A Politika, společnost a reálie německy mluvících zemí I (J. Köck, J. Lenhart, Z. Mareček, ...) K33NJI_01A/03 Jazyková a překladová cvičení 1 (J. Haussermann) B2.22NJI_09A/01 Jazyková a překladová cvičení 3 (Z. Mareček) K32  
 NJI_17A Kapitoly z dějin německé literatury III (J. Budňák, Z. Mareček, J. Munzar, ...) K32NJI_08A Úvod do německých dějin (Z. Mareček) C11NJI_03A/01 Úvod do jazykovědy (V. Brom) G22 NJII_132B Česko-německé jazykové kontakty (V. Brom) G23NJI_03A/02 Úvod do jazykovědy (V. Brom) G23NJI_32A Jazyková a překladová cvičení 5 (J. Trna) M22NJII_747B Rakouská literatura (J. Lenhart) B2.41  
 NJII_35B Jazyk masmédií (J. Malá) G31NJII_34B Metody analýzy textových druhů (J. Malá) J22  NJII_641 Švédština pro začátečníky I (A. Jurkovičová, A. Kempe, E. Straková) D22 NJII_720 Bibel in der deutschen Literatur und Kultur (J. Munzar) B2.41    
   NJII_471B Texty kulturní teorie (J. Budňák) L35  NJII_641B Švédština pro začátečníky I (A. Jurkovičová, A. Kempe, E. Straková) D22 NJII_720B Bible a německá literatura (J. Munzar) B2.41    
Út8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NJI_02A Německá fonetika (I. Zündorf) J21NJI_169A/01 Frazeologická cvičení I (J. Malá) J22NJI_169A/02 Frazeologická cvičení I (J. Malá) J22NJII_183A Německá slovotvorba (I. Zündorf) [každé liché úterý] G23NJI_01A/03 Jazyková a překladová cvičení 1 (M. Trombiková) VPNJI_01A/04 Jazyková a překladová cvičení 1 (J. Lenhart) G32NJI_01A/01 Jazyková a překladová cvičení 1 (R. Herout) G23  
 NJI_11A Německá gramatika II (M. Hotařová, J. Zeman) K12NJI_171A/02 Německá lexikologie (I. Zündorf) C32NJI_171A/01 Německá lexikologie (I. Zündorf) C32NJI_01A/04 Jazyková a překladová cvičení 1 (S. Stanovská) J21NJI_09A/01 Jazyková a překladová cvičení 3 (J. Köck) G25NJDII_003 Didaktika III - vybrané problémy (V. Janíková, J. Köck, S. Stanovská) J401    
     NJI_171A Německá lexikologie (I. Zündorf) [každé sudé úterý] B2.42NJII_971 Kreatives Schreiben (für die Lange Nacht der kurzen Texte) (Z. Mareček) VPNJI_3261B Tutoriál: Německá jazykověda (M. Hotařová) B2.21    
       NJII_971B Kreativní psaní (Lange Nacht der kurzen Texte) (Z. Mareček) VP      
       NJI_33A Četba literárního textu 2 (J. Budňák, Z. Mareček, J. Munzar, ...) J21      
St8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NJI_01A/02 Jazyková a překladová cvičení 1 (A. Urválek) K23NJI_01A/03 Jazyková a překladová cvičení 1 (M. Trombiková) K24NJI_04A/01 Úvod do teorie literatury I (J. Budňák) K12NJI_04A Úvod do teorie literatury I (J. Budňák, A. Urválek) K12NJI_03A Úvod do jazykovědy (V. Brom) K12NJI_01A/02 Jazyková a překladová cvičení 1 (A. Urválek) B2.51NJII_23A Literární témata a motivy - výběrová přednáška (J. Budňák, Z. Mareček, A. Urválek) D31  
 NJI_01A/04 Jazyková a překladová cvičení 1 (S. Stanovská) J21NJII_66 Švédština pro mírně pokročilé I (A. Jurkovičová, A. Kempe, E. Straková) G32NJI_12A Práce s textem 1 (J. Budňák, J. Köck, E. Osmanović, ...) K33NJII_671B Zwischen vzpomínka und Erinnerung (J. Köck, J. Häußermann) J401NJII_744B Literatura na dvoře Přemyslovců a Lucemburků 1250 -1400 (S. Stanovská) J21    
 NJI_15A Práce s textem 2 (J. Budňák, M. Trombiková, A. Urválek) B2.44NJII_66B Švédština pro mírně pokročilé I (A. Kempe, E. Straková) G32NJII_1225B Od Schnitzlera ke Schwabovi: drama ve 20. století (A. Urválek) G22  NJI_591B Česko(jazyčné)-německo(jazyčné) divadlo (J. Haussermann) G24    
 NJII_37B Úvod do frazeologie (J. Malá) [každou sudou středu] J22NJII_97B Autobiografie v 19. a 20. století (Z. Mareček) J21NJI_320 Dolmetschen (M. Havlová) G21        
    NJII_22A Historický vývoj němčiny I (V. Brom, S. Stanovská) L35          
Čt8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NJI_10A Kapitoly z dějin německé literatury I (J. Budňák, Z. Mareček, J. Munzar, ...) K12NJII_1821A Německá syntax (J. Zeman) L35NJII_1821A/01 Německá syntax (J. Zeman) L35  NJI_09A/02 Jazyková a překladová cvičení 3 (Z. Mareček) B2.34NJI_01A/01 Jazyková a překladová cvičení 1 (R. Herout) K32NJI_01A/02 Jazyková a překladová cvičení 1 (J. Lenhart) M22  
 NJI_571B Politické divadlo (J. Haussermann) B2.52    NJII_109B Německá hospodářská komunikace (D. Spěváková) J22NJI_09A/02 Jazyková a překladová cvičení 3 (J. Lenhart) L21NJDII_001 Didaktika I - pozorování (V. Janíková, J. Köck, S. Stanovská) L31  
         NJII_771B Teorie a kritika rasismu (J. Haussermann, J. Köck) G32NJII_41B Moravská německá literatura 1888 - 1924 (Z. Mareček) G22  
         NJI_314B Debatování (Z. Mareček) K33NJII_773B Láska v literatuře, filmu a jazykovědě (E. Fialová, E. Osmanović) B2.22  
         NJI_325b Tutoriál ke komunikativní gramatice I (M. Hotařová, T. Vyorálková) L35    
8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NJI_01A/01 Jazyková a překladová cvičení 1 (J. Köck) B2.32NJDII_007 Didaktická dílna - jazyk * [8. 10., 22. 10., 5. 11., 3. 12.] (V. Brom, J. Köck, J. Malá, ...) Virtuální místnostNJ_001/01 Němčina - mírně pokročilí (T. Vyorálková) G22NJ_001/03 Němčina - mírně pokročilí (A. Gašparová) L34NJII_772B Cestování v literatuře (E. Osmanović) B2.44    
 NJI_09A/01 Jazyková a překladová cvičení 3 (J. Lenhart) D21NJII_258 Didaktická dílna pro hlavní a vedlejší plán - jazyk * [8. 10., 22. 10., 5. 11., 3. 12.] (V. Brom, M. Hotařová, J. Köck, ...) Virtuální místnost    NJ_001/04 Němčina - mírně pokročilí (A. Gašparová) L34    
 NJI_09A/02 Jazyková a překladová cvičení 3 (J. Haussermann) L33NJII_7308 Theaterworkshop - (M. Kubátová) VP        
 NJ_001/02 Němčina - mírně pokročilí (S. Murić) L32NJII_7308B Divadelní workshop: PS (M. Kubátová) VP        
So8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
Ne8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               




Kombinované studium učitelství němčiny
Podzimní semestr 2021: oborové předměty - pátky v sudé kalendářní týdny


Rozvrh kombinovaného studia I. r., 1. semestr 2021/22: sudé pátky, doktorandovna
24.09.2021: 10.00-12.00 - NJK42 Historický vývoj němčiny (2) – S. Stanovská
12.00-14.00 - NJK184 Německá slovotvorba (2) – I. Zündorf
14.00-16.00 - NJK001 Didaktika (2) – J. Köck

08.10.2021: 10.00-12.00 - NJK42 Historický vývoj němčiny (2) – S. Stanovská
12.00-16.00 - NJK001 Didaktika (4) – J. Köck

22.10.2021: 10.00-14.00 - NJK184 Německá slovotvorba (4) – I. Zündorf
14.00-16.00 - NJK001 Didaktika (2) – J. Köck

05.11.2021: 10.00-14.00 - NJK1821 Německá syntax (4) – J. Zeman
14.00-16.00 - NJK001 Didaktika (2) – J. Köck

19.11.2021: 10.00-14.00 - NJK184 Německá slovotvorba (4) – I. Zündorf
14.00-16.00 - NJK42 Historický vývoj němčiny (2) – S. Stanovská

03.12.2021: 10.00-12.00 - NJK42 Historický vývoj němčiny (2) – S. Stanovská
12.00-16.00 - NJK1821 Německá syntax (4) – J. Zeman

NJK002 Pedagogická praxe dle domluvy s vyučujícími




Rozvrh kombinovaného studia II. r., 3. semestr 2021/22: sudé pátky, online
08.10.2021: 10.00-12.00 – NJK007 Didaktická dílna: jazyk (2) – V. Brom
12.00-14.00 – NJK760 Rétorická cvičení (2) – J. Haussermann

22.10.2021: 10.00-12.00 - NJK007 Didaktická dílna: jazyk (2) – J. Malá
12.00-14.00 - NJK760 Rétorická cvičení (2) – J. Köck

05.11.2021: 10.00-12.00 - NJK007 Didaktická dílna: jazyk (2) – M. Hotařová
12.00-14.00 - NJK760 Rétorická cvičení (2) – J. Haussermann

03.12.2021: 10.00-12.00 - NJK007 Didaktická dílna: jazyk (2) – I. Zündorf
12.00-14.00 - NJK760 Rétorická cvičení (2) – J. Lenhart

NJK10 Německé divadlo ve 20. století (A. Urválek) – koná se online, dle domluvy s vyučujícím
Diplomový seminář NJK271 se koná v pracovně školitelů dle domluvy
Pedagogická praxe NJK005 a NJK006 se koná dle domluvy s vyučujícími



Pedagogicko-psychologické předměty - podzimní semestr 2021
pátky v liché kalendářní týdny – učebna B2.23.


Překladatelství němčiny
Po8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 PRZA004 Praktické a technické aspekty překladu I (blokově 13.-17. 9.) * (A. Alchazidu, P. Doležalová, P. Kyloušek, ...) K12, K23, B2.34, K32, K24, B2.33PRZA007 Syntax pro překladatele (L. Taraldsen Medová) K12    
     PRNJ005 Překl. cv. hosp. NJ - ČJ (Z. Mareček) J401        
Út8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 PRNJ002 Kontrastivní stylistická analýza literárních překladů (J. Malá) B2.21      PRNJ001 Teorie a praxe uměleckého překladu (S. Stanovská) J21    
St8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   PRNJ009 Překlad do němčiny (M. Havlová) L34PRNJ003 Tlumočení (M. Havlová) G21PRNJ004 Hospodářská němčina pro překladatele I (D. Spěváková) G21  PRZA002 Teorie překladu * (22. 9., 20. 10., 1. 12.) (A. Alchazidu, P. Kyloušek, Z. Mareček, ...) K23  
           PRZA005 Redakční praxe * (A. Alchazidu, P. Doležalová, P. Kyloušek, ...) K23  
Čt8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 PRZA003 Nástroje IT * (5. 11., 40, 12. 11., 19. 11., 26. 11.) (A. Alchazidu, P. Doležalová, P. Kyloušek, ...) B2.33    
So8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
Ne8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               



 
 
Nizozemština (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)

Po8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   NI01_01 Jazyková cvičení I/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32NI01_04 Úvod do studia nizozemské literatury (J. Budňák, J. Munzar, S. Royeaerd) L35        
     NI03_02 Stylistika nizozemštiny (M. Kostelecká) D32        
     NICF_01 Nizozemština pro začátečníky I (V. Horáčková) L32        
Út8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   NI03_01 Jazyková cvičení III/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32NI01_01 Jazyková cvičení I/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32        
St8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
     NI01_01 Jazyková cvičení I/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32        
Čt8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   NI01_01 Jazyková cvičení I/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32NI01_02 Obecná fonetika a fonologie (A. Bičan, M. Kostelecká) L32NI03_03 Nizozemská literatura do roku 1900 (S. Royeaerd) D32NI03_01 Jazyková cvičení III/1 (M. Kostelecká, S. Royeaerd) D32    
8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NIDCC03_07 Nederlandse en Vlaamse Poëzie na 1945 (M. Donová, M. Kostelecká, S. Royeaerd) J407NI03_22 Seminář k bakalářské diplomové práci (J. Munzar) J407          
So8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
Ne8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               

 
 
Norština (začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)
Po8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   NOII_083 Projektová konzultace v magisterském studiu I (P. Přibáň) VPNOII_65 Výtvarné umění a architektura ve Skandinávii (P. Přibáň, M. Juříčková) J21NOII_071 Norština - konverzace pro pokročilé (M. Juříčková) K21      
Út8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NOII_18 Kapitoly z referenční gramatiky norštiny (T. Bratina) G31NOII_44 Interpretace norských novel (M. Juříčková) G31          
   NOI_07 Norština konverzace II/1 (B. Fagertun Chocholoušová, M. Juříčková, P. Přibáň) K33          
St8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NOI_16 Praktická cvičení z norštiny III/1 (P. Přibáň, M. Juříčková, A. Ficová) B2.51  NOI_11 Dějiny norské literatury II/1 (M. Juříčková, J. Munzar) K24        
Čt8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
 NOI_09 Morfologie norštiny (M. Juříčková, T. Bratina) G31NOI_08 Norština II/1 (M. Juříčková) G31          
8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
So8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
Ne8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               

Skandinávská studia
Po8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
         SKANSIV86 Läsning 2.0 (E. Straková) J22SKANSII_21 Teaterworkshop (A. Jurkovičová, A. Kempe, E. Straková) J22  
Út8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   SKANSIII_2/01 Muntlig framställning (E. Straková) G12  SKANSIII_2/02 Muntlig framställning (E. Straková) M22SKANSIV83 Läsecirkel (A. Jurkovičová, E. Straková) [každé sudé úterý] N43SKANSI_35 Švédština v písních (A. Kempe, E. Straková) J22 
St8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   SKANSII_9 Vybrané otázky švédské gramatiky (E. Straková) G22  SKANSIII_7 Argumentační techniky (A. Kempe, E. Straková) G25SKANSIII_5 Seminář k diplomové bakalářské práci (E. Straková) G25    
Čt8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
   SKANSIII_3 Skriftlig framställning (A. Kempe, E. Straková) G22  SKANSIII_9 Svensk konversation (E. Straková) G12SKANSI_27 Projekt I (E. Straková) G12    
8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
So8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               
Ne8.00-8.509.00-9.5010.00-10.5011.00-11.5012.00-12.5013.00-13.5014.00-14.5015.00-15.5016.00-16.5017.00-17.5018.00-18.5019.00-19.5020.00-20.5021.00-21.50
               

 
 
(začátek stránky - NJ - NI - NO/Skand)


Hlavní stránka ÚGNN