Ústav jazykovědy a baltistiky

Externí vyučující a lektoři

doc. dr. Kristine Ante

Vyučované předměty: Lotyština: praktický kurz
Email: 242001@mail.muni.cz


Mgr. Lenka Bičanová, Ph.D.

Výuka: Sanskrt I-IV
Email: 85594@mail.muni.cz
Publikace


Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Vyučované předměty: Základy indoevropské srovnávací jazykovědy
Email: 458439@mail.muni.cz


Mgr. Jana Břehovská

Vyučované předměty: Finština pro nefinštináře
Email: 413598@mail.muni.cz


Mgr. Ingúna Camrdová, LL.M.

Vyučované předměty: lotyština
Email: inguna.camrdova@seznam.cz


Mgr. Almis Grybauskas

Vyučované předměty: Litevština: intensivní cvičení, Litevština - práce s literárním textem
Email: Grybauskas@seznam.cz


PhDr. Markéta Hejkalová

Vyučované předměty: Finština, překladová cvičení
Email: 133945@mail.muni.cz


PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

Vyučované předměty: Dějiny Finska a Skandinávie
Email: Zdenek.Hojda@ff.cuni.cz


PhDr. Helena Karlíková, CSc.

Vyučované předměty: Etymologie
Email: helena.karlikova@ujc.cas.cz


Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D.

Vyučované předměty: Litevština pro nebaltisty, Litevština – dril, Tvorba odborného textu
Email: kabelacova@phil.muni.cz


Mgr. Eva Křivánková

Vyučované předměty: Litevština: výklad systému, Litevský literární seminář
Email: 104454@mail.muni.cz


Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.

Vyučované předměty: Novější dějiny Finska a Skandinávie
Email: 64326@mail.muni.cz


Mgr. Linda Opálená

Vyučované předměty: Maďarština
Email: linda.opalena@mail.muni.cz


Mgr. Július Pavelčík

Vyučované předměty: Základy koptštiny
Email: juliuspavelcik@seznam.cz


Mgr. Aino Saavaste

Vyučované předměty: Estonština
Email: 241432@mail.muni.cz


Mgr. Michal Schwarz, Ph.D.

Vyučované předměty: vietnamština, korejština
Email: schwarz@phil.muni.cz


Mgr. Ondřej Srba, Ph.D.

Vyučované předměty: mongolština, vietnamština, dějiny
Email: schwarz@phil.muni.cz


Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D.

Vyučované předměty: Kapitoly z moderní morfologie, Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie
Email: roman.sukac@fpf.slu.cz


Mgr. Pavel Štoll, Ph.D.

Vyučované předměty: Literatura a kulturní dějiny Lotyšska a Estonska, Litevská a lotyšská literatura
Email: pavel.stoll@tiscali.cz


doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.

Vyučované předměty: Novodobé dějiny baltického prostoru
Email: svelub@post.cz


PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Vyučované předměty: Slovanské jazyky, etymologie
Email: valcakova@ujc.cas.cz
Publikace