Ústav jazykovědy a baltistiky

Materiály ke stažení

Zde najdete studijní materiály pro předměty vyučované členy Ústavu jazykovědy a baltistiky. Přístup k některým souborům je omezený; heslo vám sdělí vyučující v hodinách. Můžete také napsat správci těchto stránek: bican@phil.muni.cz (Aleš Bičan).

Fonty

Knihy a články

OJ103, OJ109, AJ02002, ROMIB008 | Kurzy fonetiky | Bičan (bican@phil.muni.cz)

  • Materiály k dispozici na samostatné stránce zde.

OJ104 | Obecná fonologie | Šefčík (sefcik@phil.muni.cz)

OJ105 | Jazyky světa | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ111, OJ112, OJ211, OJ212 | Praktický kurs sanskrtu I - IV | Bičanová (85594@mail.muni.cz)

OJ118 | Italické a románské jazyky | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ204 | Písma světa | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ206, BA_20, LgBA11, TCZJ40 | Jazyk a společnost | Bičan (bican@phil.muni.cz)

Obecné infomace

Literatura ke čtení

OJ332 | Keltské jazyky | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ404 | Základy indoevropeistiky | Šefčík (sefcik@phil.muni.cz)

OJ408 | Srovnávací mytologie | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ423 | Jazyky Malé Asie | Blažek (blazek@phil.muni.cz)

OJ446 | Stylistika a poetika | Krčmová (krcmova@phil.muni.cz)

Obecné infomace

Články Marie Krčmové ke stylistice

OJ512 | Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu | Blažek (blazek@phil.muni.cz)