Ústav jazykovědy a baltistiky

Knihovna

Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky čítá téměř 10 000 knih a časopisů zaměřených na jazykovědu (obecnou a historickou srovnávací) a baltistiku. Knihy s japanistickou tematikou (signatura JP-...) najdete v kabinetu Semináře japonských studií.

Z důvodu pandemie je knihovna otevřena po předchozí domluvě s knihovnicí (knihovna.ujba@gmail.com).

Aktuální informace o knihovně (změny otvírácí doby atd.) zde.


Kontakt

Email na pracovníka knihovny: knihovna.ujba@gmail.com
Telefon: 549 49 6488


Půjčování knih

Standardní lhůta výpůjčky je 1 měsíc jako u výpůjček z Ústřední knihovny FF MU. Své výpůjčky si čtenář může spravovat v katalogu Aleph.

Je zakázáno předávat půjčené knížky dalším čtenářům bez zápisu v evidenční knize knihovny.


Katalog

Katalog knihovny k nahlédnutí zde.