Ústav jazykovědy a baltistiky

Knihovna

Knihovna Ústavu jazykovědy a baltistiky čítá téměř 10 000 knih a časopisů zaměřených na jazykovědu (obecnou a historickou srovnávací) a baltistiku. Knihy s japanistickou tematikou (signatura JP-...) najdete v kabinetu Semináře japonských studií.


Výpůjční a studijní doba

Pondělí: 13.00 – 18.00

Úterý: 8.00 – 12.00

Středa: 8.00 – 12.00

Čtvrtek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.00

Pátek: 8.00 - 12.00

Studovat v knihovně můžete také v době, kdy je přítomen některý ze zaměstnanců Ústavu.

Aktuální informace o knihovně (změny otvírácí doby atd.) zde.


Kontakt

Email na pracovníka knihovny: knihovna.ujba@gmail.com
Telefon: 549 49 6488


Půjčování knih

Standardní lhůta výpůjčky je 1 měsíc jako u výpůjček z Ústřední knihovny FF MU. Své výpůjčky si čtenář může spravovat v katalogu Aleph.

Je zakázáno předávat půjčené knížky dalším čtenářům bez zápisu v evidenční knize knihovny.


Katalog

Katalog knihovny k nahlédnutí zde.