Ústav jazykovědy a baltistiky

Mgr. Hana Strachoňová, Ph.D.

Hana Strachoňová

Funkce:

odborný asistent

Specializace:

sémantika, syntax

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: 110155@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:

dle domluvy emailem

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka