Ústav jazykovědy a baltistiky

Mgr. Marcin Wągiel, Ph.D.

Marcin Wągiel

Funkce:

odborný asistent

Specializace:

sémantika, syntax

Kontakt:

FFMU, Jaselská 18 (budova J)
Email: marcin.wagiel@mail.muni.cz

Konzultační hodiny:

po domluvě emailem

Informace na univerzitním webu:

Životopis | Publikace | Výuka