Andrej Červeňák: Russkaja literatura v slovackom vosprijatii (Ruská literatura v slovenské recepci). Pojuščije piśmena (Zpívající písmena). VI. Meždunarodnyj festivaĺ slavjanskoj poezii (/Mezinárodní festival slovanské poezie), Tveŕ 2014. ISBN 978-5-905185-15-1.

Snad tento recenzní blok snese několik ruských slov a komentář ke knížce vydané v Rusku rusky v rámci mezinárodního festivalu slovanské poezie v staroslavném městě Tveri, a to už jen proto, že ukazuje na slovenské úspěchy a respekt k slovenské vědě v zahraničí. Knížka uvedená předmluvou autorovy dcery, nitranské rusistky Natálie Muránské, sumarizuje několik esejů zvěčnělého slovenského badatele, nositele vysokých slovenských vyznamenání a jiných uznání a medailí a především ruské Puškinovy medaile profesora Andreje Červeňáka (1932–2012). Jsou to volné úvahy, reflexe, v nichž se autor zamýšlí nad vývojem ruské literatury v epoše globalizace, ale hlavně zkoumá roli, kterou ruská literatura sehrála na Slovensku, tedy recepci ruské literatury ve slovenském prostředí. Tomu je věnována většina pojednání. I když se mezitím – pokud jde například o rusistická centra na Slovensku – přece jen něco změnilo, jsou tyto informace důležité. Červeňák do svých přehledů pojal všechno, tedy i jevy, které si zmínku ani nezasloužily, nicméně zdůraznil tu i silné tradice Ďurišinovy, metodologii antropologického přístupu k literatuře apod. Jeho úvahy ukazují na tradice slovenského myšlení o literatuře vůbec, ale také návaznost přijímání ruské literatury ve slovenském prostředí. Češi tu mají oproti Slovákům značný kulturní dluh: dosud se nikdo nezamyslel nad úlohou ruské literatury v současné české literatuře moc si to ani nedovedu představit. Zvláštní pozornost věnuje autor „zlatému věku“ ruské literatury, tedy ruské klasice, ale také pojmu světová literatura a speciálně roli A. S. Puškina a L. N. Tolstého ve slovenském prostředí. Červeňák zahájil na Slovensku po roce 1990 jako první systematický mezinárodní výzkum moderny obecně a ruské moderny zvláště: tomu je zde věnován pasus o významu ruské moderny. Útlá knížka esejů Andreje Červeňáka je důležitá nejen pro Rusy, aby si uvědomili, jak jejich literatura působila a působí ve světě, ale i pro nás Středoevropany.

Ivo Pospíšil

Psáno pro Slovenské pohľady, publikace v Proudech se souhlasem vedení redakce.


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat