Slovanský jih. Brno 2014, č. 1.

AVD revue pro společnost a umění. Magazín populárně naučný. Sušice – Praha – Jekatěrinburg, č. 2, 4/2013.

Jsou časopisy a – časopisy. Jedny mají celostátní a snad i mezinárodní dosah, jsou štědře nebo méně štědře podporovány z různých zdrojů, jiné to mají těžké, přežívají, ale svoji misi plní zdatně a jsou v mnohém nezastupitelné, majíce často i průkopnický význam. Není v českém prostoru a obávám se, že asi ani na Slovensku, podobné periodikum, které by se v populární rovině zabývalo jihoslovanskými záležitostmi v souborných statích, recenzích, zprávách, také v rozhovorech, polemikách, nezaujatě, objektivně. Jeho vydavatel – Společnost přátel jižních Slovanů v České republice je volně spojena s balkanistikou a jihoslovanskými jazyky a literaturami, které jsou v brněnském Ústavu slavistiky představeny kompletně. Mezi přispěvateli proto jsou i studenti, doktorandi, učitelé těchto oborů z Brna i odjinud, ale také tu najdeme laické zájemce, milovníky Balkánu a lidi tak či onak spojené s jižními Slovany, často i příslušníky těchto národů trvale žijící na území České republiky. V prvním čísle roku 2014 čteme dva rozhovory o mezinárodní slavistice, o slovinské literatuře, zprávy o překladatelské soutěži, recenze. Skromný, poctivě dělaný časopis vyniká také tím, že v každém čísle (vychází čtyřikrát ročně) představuje nějakého výtvarníka. Navíc: za zmíněným vydavatelem časopisu stojí kromě toho několik edičních řad, obrovská vydavatelská a překladatelská činnost, bez níž si už přijetí jihoslovanských literatur v českém kulturním prostoru nelze představit (viz výše).

Druhý časopis vychází v ruském Jekatěrinburgu česky, ale také rusky nebo ukrajinsky; jeho šéfredaktorem je Gareth Lacsný, pražským vydavatelem Radan Kapucián, ti – kromě autorů –mají zásluhu na tvorbě periodika, které se pohybuje v rusko-českém koridoru, ale nezapomíná ani na jiné národy. Sleduje mimo jiné problematiku československých legií na Rusi, meziuniverzitní vztahy česko-ruské, recenzuje literární díla, obsahuje i cestopisné črty. Je zjevně určen Čechům v Rusku, ale také ruským bohemistům a slavistům, ale svým areálovým záběrem se týká vztahů Ruska a střední Evropy vůbec. Časopisy stojí jakoby na okraji, svým významem však někdy i v samém středu aktuálního dění. Neměli bychom na ně zapomínat.

Ivo Pospíšil

Psáno pro Slovenské pohľady, publikace v Proudech se souhlasem vedení redakce


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2014
  1. Ján Štrasser: Byť svoj (Ivo Pospíšil)
  2. Jindřich Zogata: Dojení zlatého býka (Ivo Pospíšil)
1 | 2013
  1. Básnický zážitek (Ivo Pospíšil)
1 | 2011
  1. Ruský rozervaný čas Anatolije Rozova (Ivo Pospíšil)
1 | 2010
  1. Jak w grze komputerowej