Prezident Zelenskyj v centru pozornosti

Dana Ferenčáková

Na pultech knihkupectví nyní leží jako novinka kniha Serhije Rudenka„Volodymyr Zelenskyj, muž, který píše dějiny“. V překladu Petra Kaliny ji z ukrajinského originálu „Зеленський без гриму“ vydalo nakladatelství Kniha Zlín v r. 2022. Politický komentátor a televizní reportér Serhij Rudenko (nar. 1970) již v předešlých letech věnoval pozornost ukrajinským politikům a se zájmem se setkaly jeho knihy o týmech, které je obklopovaly. Byly jimi například publikace „Вся президентская рать. Окружение Виктора Ющенко“ anebo „Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича“, případně „Вся Юлина рать. Окружение Юлии Тимошенко“. Dvojího vydání se dokonce dočkala jeho kniha o ukrajinských podnikatelích a boháčích „25 богачей Украины“, kterou vydalo nakladatelství Summit-Book v Kyjevě v roce 2009 a opětovně v r. 2021.

Kniha „Volodymyr Zelenskyj, muž, který píše dějiny“ je členěna do 38 kapitol, v nichž jsou živou a poutavou formou vylíčeny ty příběhy, které hrály v životě Volodymyra Zelenského rozhodující roli. Zarámovány jsou úvodem s názvem „Zelenského politický Oscar“ o jeho vítězství v prezidentských volbách v r. 2019 a epilogem s titulkem „Prezident války“, neboť poslední stránky knihy byla dopsány teprve 17. 4. 2022, tedy až po napadení Ukrajiny Ruskem. Mnohé fotografie dokreslují jak osobnost šestého ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, tak jeho manželky Oleny, či jeho spolupracovníků anebo protivníků.

Nejzajímavější pasáže se týkají té publicity, kterou získal Volodymyr Zelenskyj během natáčení a vysílání zábavného televizního pořadu „Služebník lidu“ v letech 2015 až 2019, v němž ztvárnil postavu učitele Vasyla Holoboroďka. Podle tohoto seriálu si dokonce změnil název politický subjekt „Strana radikálních změn“ (Партия решительных перемен), existující od r. 2016. Dne 2. 12. 2017 se totiž zaregistrovala pod názvem „Služebník lidu“ (Слуга народа).

Televizní seriál byl dokonce tak populární, že strana „Služebník lidu“ navrhla představitele ústřední postavy seriálu – herce a komika Volodymyra Zelenského – jako svého lídra do prezidentských voleb, probíhajících na jaře 2019. Snad je možno říci, že přáním Ukrajinců bylo především to, aby vesele a smírně skončily v zemi všechny hádky a rozepře, které veřejnost jistě vnímala jako vysoce nepříjemné, únavné a neproduktivní. Za garanta této změny pak považovala oblíbeného herce Volodymyra Zelenského, který se zapsal do veřejného povědomí již v roce 1997, když zvítězil v humoristické soutěži „Klubu vtipných a pohotových“.

V mezidobí mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb v r. 2019 se konala velká debata dvou soupeřů o první místo ve státě – tedy Petra Porošenka a Volodymyra Zelenského, která přilákala nezvyklé množství lidí na stadion Olympijskij v Kyjevě. Za jejich potlesku pak z této debaty vzešel jako vítěz Volodymyr Zelenskyj, což jistě přispělo k tomu, že zvítězil i ve druhém kole prezidentských voleb s převahou 73,22 % hlasů a dne 20. 5. 2019 nakonec proběhla jeho prezidentská inaugurace. Ve své první řeči v roli prezidenta Volodymyr Zelenskyj v kongresovém centru zdůraznil, že bude hájit celistvost ukrajinského území, její demokratické zřízení a důsledná protikorupční opatření.

Pozici prezidenta Zelenského upevnily i následné mimořádné parlamentní volby, konané 21. 7. 2019. V nich zvítězila strana „Služebník lidu“ se ziskem 254 křesel ze 450 míst v parlamentu – tedy v Nejvyšší radě Ukrajiny (Верховной раде Украины).

Autor knihy o prezidentu Zelenském – Serhij Rudenko – věnuje mnoho pozornosti nejen střetům Zelenského s jeho ideovými oponenty, ale i tomu, jaké přátelské vazby vznikly anebo případně zanikly mezi prezidentem a jeho souputníky v průběhu Zelenského cesty k moci. V jednotlivých epizodických příbězích jsou detailně popsány ty osobnosti, které hrály roli protagonistů v důležitých chvílích jeho života. Týká se to například Andreje Jermaka, právníka a filmového producenta, který se stal v květnu 2019 šéfem prezidentské kanceláře, dále kupříkladu Ivana Bakanova, souseda a přítele Zelenského z Krivého Rohu, který jako zakladatel a první předseda strany „Služebník lidu“ vedl Zelenského předvolební kampaň, načež v srpnu 2019 stanul v čele Bezpečnostní služby, z níž však byl uvolněn v červenci 2022. Zmíněn je také Ruslan Rjabošapka, předseda Národní rady pro boj s korupcí, který byl jmenován generálním prokurátorem v srpnu 2019, ale zastával tuto funkci jen půl roku. Po třenicích, které vznikly pravděpodobně kvůli jeho požadavku na povinné obnovení prokurátorských atestací, byl z funkce uvolněn v březnu 2020. Není opomenut ani právník Ruslan Stefančuk, bývalý spolužák Zelenského a člen jeho volebního týmu, který působil jako místopředseda parlamentu v letech 2019 až 2021 a nyní reprezentuje parlament jako jeho předseda. Zvláštní kapitolu, nazvanou „Zelenského dublér“, si v knize vysloužil jeden z původních stoupenců Zelenského Dmytro Razumkov. Tento absolvent kyjevského ústavu Mezinárodních vztahů vedl stranu „Služebník lidu“ do předčasných voleb, načež usedl v křesle předsedy parlamentu, avšak pro rozpory s prezidentem byl odvolán v říjnu 2021 a nahrazen zmíněným Ruslanem Stefančukem. Autor knihy také naznačí žárlivost Zelenského manželky Oleny na tiskovou mluvčí prezidentské kanceláře Juliju Mendelovou, která často vystupovala po boku prezidenta na jeho zahraničních cestách. Je zajímavé, že pro rok 2023 se chystá i české vydání knihy Julije Mendelové „The Fights of Our Lives“.

Na stránkách 145 až 147 je dokonce uveden seznam těch, kdo ze Zelenského přátel zůstává stále po jeho boku od mládí až do dnešních dnů a kdo z jeho hereckých kolegů se uplatnil i v politickém životě země. Je nutno říci, že pro zahraniční čtenáře jsou tyto detailní rozbory méně zajímavé, ale při bedlivějším prostudování těchto fragmentárních textů je snad možno konstatovat, že autor knihy se snažil upozornit na nezvykle těsnou osobní provázanost ukrajinské politické elity, která se tím pravděpodobně odlišuje od politické scény v zahraničí. Na první pohled je rovněž patrné, že ukrajinská politická reprezentace je v porovnání s ruskou o generaci mladší.

Zklamáni snad mohou být ti zahraniční čtenáři, kteří by v knize hledali souhrnné ekonomické nebo hlubší politologické analýzy, anebo ti, kteří by rádi získali ucelenější obraz o národnostním složení ukrajinských regionů anebo o jejich demografickém vývoji, případně o specifických rysech východní a západní části Ukrajiny.

Zajímavá je zmínka o tom, že v pozadí jednoho ze skandálů, vyvolaných kvůli vyšetřování firmy „Kino Kvartal“, jejímž zřizovatelem byl Volodymyr Zelenskyj, stojí fakt, že natáčení filmu „Já, ty, on, ona“ neproběhlo podle smlouvy v ukrajinštině, nýbrž v ruštině. Domnívám se, že nedocenění, anebo přímo nepochopení či ignorování národnostních problémů je tím hlavním kamenem úrazu, kterému čelí dnešní Ukrajina.

Pro dokreslení obrazu je snad možno dodat i to, že Volodymyr Zelenskij je nositelem mnoha vyznamenání, z nichž Řád Alexandra Dubčeka udělilo ukrajinskému prezidentovi také Slovensko za ochranu svobody a demokracie. Cenu převzal v Bratislavě 27. 3. 2022 ukrajinský velvyslanec Jurij Muška.

Český prezident Miloš Zeman udělil prezidentu Volodymyru Zelenskému Řád Bílého lva na Pražském hradě ke státnímu svátku 28. října 2022. Cenu převzal ukrajinský charge dʼaffaires Vitalit Usatyj.

Říjen 2022

Dana Ferenčáková absolvovala Filosofickou fakultu brněnské univerzity v r. 1960 a v r. 1991 na Masarykově univerzitě získala titul Mgr. Byla zaměstnaná jako učitelka, redaktorka, příležitostná logopedická asistentka a písařka na dráze. Rovněž působila jako překladatelka, tlumočnice a průvodkyně turistů. Má dva syny, šest vnoučat a má ráda květiny.

Kontakt: danaferencakova@seznam.cz


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2020
  1. Představujeme Oleha Šynkarenka (Tereza Chlaňová)
2 | 2019
  1. Koleda „Ščedryk“ zazněla u Milosrdných bratří (Dana Ferenčáková)
  2. Změny na Ukrajině I – rekapitulace a úvahy (Dana Ferenčáková)
1 | 2019
  1. Človek v čase umenia a literatúry (Viera Žemberová)
2 | 2018
  1. Dopis z Poděbrad (Dana Ferenčáková)