Päťdesiat pravidiel stolovania. De quinquaginta curialitatibus ad mensam

Autor originálu: Bonvensin de la Riva

Autor překladu: Monika Šavelová

Jazyk originálu: taliančinaPäťdesiat pravidiel stolovania

Brat Bonvensin de la Riva, čo býva na predmestí Legnana,

bez váhania teraz píše o regulách stolovania,

o päťdesiatich pravidlách jak pri stole sa slušne správa,

to brat Bonvensin de la Riva vám ihneď sviežo vyrozpráva.


Prvé je o tom, že keď ideš k stolu si zasadnúť,

na úbohého núdzneho treba si tiež spomenúť:

pamätaj, že kto sýti chudáka, sýti Pána dosti,

a ten ho po smrti nasýti vo večnej blaženosti.


...


Siedme pravidlo je pre všetkých zvesť:

ani veľa, ani málo, s mierou treba jesť.

Ktokoľvek by jedol veľa a či málo,

nemyslím si, že by to jeho duši a či telu prospievalo.


...


Trináste znie: hoci je ti nie po vôli piť,

ak ti ktosi podá čašu, ráč ju vždy uchopiť,

a keď si ju vzal, môžeš ju rýchlo odsunúť,

alebo niektorému prísediacemu ponúknuť.


...


Dvadsiate šieste pravidlo vraví: načim byť veľkým gavalierom,

keď s dobrým priateľom sedíš nad tanierom.

Ak mäso, ryby alebo čosi iné krájaš,

najlepšiu časť z toho vždy priateľovi dávaš.


...


Dvadsiate ôsme radí: keď stoluješ blízo významného človeka,

nejedz, ak sa on čaše perami dotýka.

Ak ješ blízo biskupa, kým on pije z čaše,

neomáľaj jedlo v ústach – tak to zvyklosť káže.


Nasleduje ďalšie pravidlo: čisté ruky treba mať,

v ušiach sa nešpárať, vlasy ani hlavu si veru nechytať.

Ak máš na tanieri delikátny kus,

vŕtať sa v ňom prstami – to je teda hnus.


...


Tridsiate tretie radí: počas stolovania

stráň sa psov aj mačiek dotýkania.

Nepatrí sa, aby sa človek vychovaný a poriadny

takými rukami chytal servírované pokrmy.


...


Tridsiate šieste medzi pravidlami:

ak chceš rozprávať, nie s plnými ústami.

Kto si ústa nevyprázdni, keď hovorí či odpovedá,

tomu sa predsa ani artikulovať nedá.


Ďalšie, ktoré nasleduje, je toto: ak ješ s inými,

nerob hluk ani nevyvolaj hádku, ak nie sú podľa teba veci na poriadku.

Ak niekto prekročí hranicu, nechaj to radšej tak,

nech spolustolovníkom nespôsobíš rozpak.


Iné pravidlo vraví: keď ťa bolesť trápi,

ak dá sa to, zatni zuby jak chlapi

a za stolom útrapy neukáž,

ostatným tak jedlo nepokaz.


Ďalšie zasa vraví: ak spozoruješ uprostred jedenia,

že niečo nechutné je, zdrž sa prezradenia,

ak je v jedle muška a či špinka, mlč,

nech sa iným znechutením nezodvihne žlč.


Štyridsiate tretie pravidlo znie: keď čašu podávaš,

nech prsty len na jej spodku máš.

Kto ju zvrchu a či inak nevhodne podrží,

v mysli druhých s hrubcami sa druží.


Štyridsiate štvrté pravidlo, kto chce ho vypočuť:

priveľa nenalož si na tanier, do misky, do čaše nalej si menej než do rysky.

Správna miera a spôsoby sú kľúč,

ak tie chýbajú, aj slušnosť je fuč.

Mgr. Monika Šavelová, PhD., je odborná asistentka na Katedre romanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojom výskume sa venuje stredovekej talianskej a slovenskej literatúre, predovšetkým dielam Danteho Alighieriho, slovensko-talianskym literárnym vzťahom a prekladu.

Kontakt: mpsavelova@ukf.sk

Kontakt: monika.savelova@gmail.com


Mohlo by vás z této kategorie také zajímat

1 | 2021
  1. B-52 (úryvek z románu) (Petr Ch. Kalina)
  2. Dračí královna (Veronika Cenková)
  3. Rerum Vulgarium Fragmenta (II) (Pavol Koprda)
2 | 2019
  1. Žáby v moři (Petra Liebl)
2 | 2018
  1. Noční hlídka (Eva Reutová)