Redakční rada

Doc. Dr. habil. Jürgen Eder (Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR), web

Prof. Dr. Albrecht Greule (Universität Regensburg, SRN), web

Doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (Masarykova univerzita, ČR); výkonná redaktorka, web

Prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (Masarykova univerzita, ČR), předseda redakční rady, web

Prof. Dr. Wolfgang Riedel (Universität Würzburg, SRN), web

Prof. Dr. Matthias Schulz (Universität Würzburg, SRN), web

Výkonná redakce

Doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, ČR)

Kontakt

Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: bbgn@phil.muni.cz
Tel.: +420 549 49 4896