Distribuce

Tištěnou verzi časopisu Bohemica litteraria je možné objednat / zakoupit:

Distributor pro ČR

Knihkupectví Hana Smílková
Rybkova 7
602 00 Brno

Tel. (+420)549 498 734
E-mail: knihysmilkova@atlas.cz

http://www.knihysmilkova.cz

Distributor pro zahraničí

Kontakt pro zájemce o mezinárodní výměnu publikací:

Mezinárodní výměna publikací
Ústřední knihovna
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail: exchange@phil.muni.cz