Nové číslo: GLB 2018/2

Druhé číslo 23. ročníku časopisu Graeco-Latina Brunensia (23/2/2018) obsahuje dvanáct odborných příspěvků. Tři články se věnují jazykovědné problematice: Václav Blažek zkoumá etymologii latinského slova littera a Jean-Paul Brachet analyzuje – také z etymologického hlediska – jiné latinské slovo: mundus. Sémantiku zastupuje výzkum Bohdana Chenyukha věnovaný Augustinovu užívání adjektiv suavis a dulcis. Příspěvkem Markyiana Dombrovskeho se přesouváme na pole literatury, konkrétně k projekcím zlatého věku v Tibullově poezii. Příspěvek Michala Habaje je věnován Theopompovým poznámkám o rozvětvení Dunaje. Šárka Hurbánková uvádí morfologickou analýzu typických pohádkových motivů s cílem srovnat dvě pohádky G. B. Basileho a jejich možnou předlohu, Metamorfózy L. Apuleia. Římský rituál evocatio deorum jako antropologickou kategorii krizového rituálu představují Danuta Musial a Andrzej Gillmeister. Literární obraz dezertéra z první křižácké výpravy ve středověkých pramenech zkoumá Adam Sitár. Jan Slíva přináší základní literární typologii postavy průvodce podsvětím ve středověké vizionářské literatuře. Tereza Ševčíková se zaměřuje na didaktický potenciál dvou latinských překladů Arátova eposu Fainomena. Horatiův vliv na dvě doporučující básně Johanna Gregora Szepsia a v nich přítomné intertexty zkoumá František Šimon. Poslední příspěvek Tomasze Witczaka pojednává o autorské kontroverzi týkající se tří epigramů ze souboru Anthologia Palatina (AP VI 165, AP VI 193 a AP VII 650).

Číslo je dostupné online: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138764.