Linguistica BrunensiaPoslední číslo

Linguistica Brunensia
2020, roč. 68, číslo 2


ISSN (print): 1803-7410
ISSN (online): 2336-4440

Obsah čísla

Zaměření

Linguistica Brunensia je odborný recenzovaný časopis vydávaný Masarykovou univerzitou. Časopis vychází dvakrát ročně a příspěvky jsou publikovány česky, anglicky, německy a rusky. Vzhledem k tradici časopisu jsou preferovány studie 1. založené na výzkumu konkrétních jazyků, zejména slovanských (s důrazem na češtinu), 2. studie zkoumající konkrétní jazyky v širším typologickém a historicko-srovnávacím pojetí.

Aktuálně

Historie

Časopis Linguistica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Vychází od r. 2009 a navazuje na jazykovědnou řadu (A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU), vydávanou od r. 1952; návaznost je zachována i v číslování ročníků.

Oznámení

 

Nové číslo 67/2 právě vyšlo

 
Dovolujeme si Vám oznámit, že vyšlo další číslo Linguistica Brunensia 2019, roč. 67, č. 2.  
Publikováno: 2019-12-29
 
Více oznámení...