Museologica Brunensia


2 / 2019

 

Studie – Articles
 2-14From the ideal to the spectacular : Hellenic antiquity and the discourse of authenticity Tzortzaki, Delia | pdficon
 15-26The role of Z. Z. Stránský in present-day museology Dolák, Jan | pdficon
 27-42Propagace Muzea Klementa Gottwalda pohledem plakátů Tothová, Jolana | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
 43-45Regionální muzeum jako komunitní centrum : smysl "malých" muzeí v 21. století Beránek, Petr | pdficon
 46-48Vliv autenticity na percepci exponátu Řezníčková, Viera | pdficon
Medailon – Medallion
 49-55Doc. Ing. Ivan Herčko, Csc. – jeho prínos pre muzeológiu ako vedu Hegyi, Elena | pdficon
Muzejní kritika – Museum review
 56-60Středoevropská křižovatka : Morava ve 20. století Andrisová, Anna | pdficon
Zprávy – News
 61-63Generální konference ICOM a zasedání mezinárodní komise ICOM – CIMUSET 2019 Kyóto (Japonsko) Cohen, Marie Rosenfeld | pdficon
 64-65Connected Audience 2019 Berlin, konference, která nabídla emoce v berlínských muzeích Drobný, Tomáš; Vykoupilová, Pavla | pdficon
 66-69Třetí konference aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci Vachková, Iva | pdficon