: Museologica Brunensia 2018

Museologica Brunensia 2018/1 prezentuje články především z oblasti muzejní prezentace a edukace a profesního vzdělávání. Zahrnuje studie k metodě modelování postav „personas“ (Werner Schweibenz a Stéphanie Wintzerith, Německo), působení muzeí v podpoře duševního a tělesného zdraví a regenerace muzejního publika (Kristy Van Hoven, USA), představuje koncepty profesní přípravy na Univerzitě v slovinském Přímoří (Irena Lazar a Zrinka Mileusnić, Slovinsko) a neuniverzitním vzdělávacím kurzu pro muzejní edukátory v Brně (Tomáš Drobný a Pavla Vykoupilová, Česká republika). Tento rok si také připomínáme výročí ve vývoji české oborové terminologie – vydání „Muzeologického slovníku“ (1978) Josefem Benešem.

 

Museologica Brunensia 2018/2 se zabývá historickými, teoretickými i praktickými aspekty oboru. Publikuje terminologickou studii Markuse Walze (Lipsko), zaměřenou na používání pojmů muzeologie a muzeografie v německém jazyce, studii Aya Kimury (Tokio), přibližující Národní strategii digitalizace kulturního obsahu v litevských muzeích v letech 2008 až 2017. Ivana Blažková (Praha) sleduje cestu archeologických nálezů z terénu až do muzejních sbírek a Renáta Žáková (Brno) se zabývá problematikou kontroverzních výstav a jejich ohlasem u návštěvníků muzeí. Další rubriky představují např. národní soutěž muzeí v České republice nebo katedru muzeologie v Petrohradu.

 

Čísla jsou dostupná online v Digitální knihovně FF MU:

https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138727

https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138742