Redakce

Redakce

Šéfredaktor: Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redaktorka: Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)

Redakční rada

Prof. dr. sc. Darko Babić (odborný asistent na Oddělení managementu muzeologie a dědictví, Univerzita Záhřeb, Chorvatsko)

Doc. Alexandra Bounia (profesorka Oddělení kulturních technologií a komunikace na Egejské univerzitě v Aténách, Řecko)

PhDr. Jan Dolák, Ph.D. (odborný asistent na Katedre etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. (ředitel Mendelova muzea Masarykovy univerzity, předseda Asociace muzeí a galerií ČR, Česká republika)

Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (asistentka Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Česká republika)

Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (odborný asistent Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Česká republika)

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (odborná asistentka Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Česká republika)

Prof. Peter van Mensch, PhD. (muzeolog, Nizozemí)

Martin R. Schärer, PhD. (muzeolog, předseda Etické komise ICOM, Švýcarsko)

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (vedoucí Katedry etnológie a muzelógie Univerzity Komenského v Bratislavě, Slovensko)

Dr Sheila Watson (docentka Školy muzejních studií na Univerzitě v Leicesteru, Velká Británie)

Kontaktní adresa na redakci

Museologica Brunensia
Ústav archeologie a muzeologie
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

E-mail:
museologica.brunensia@phil.muni.cz
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.,  šéfredaktor, 9857@mail.muni.cz
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., výkonný redaktor, jagosova@phil.muni.cz

Telefon/Fax:
+420 549 493 785