Distribuce

Tištěné ročníky/čísla 2012, 2013, 2014, 2015 časopisu Museologica Brunensia je možné objednat / zakoupit v Mendelově muzeu MU – dostal@mendelmuseum.muni.cz.

Elektronická verze Museologica Brunensia je dostupná v Digitální knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/131342.