: Nové číslo Musicologica Brunensia 2017/2

Druhé číslo letošního ročníku je tematicky pestré. Celkem pět textů se věnuje přední osobnosti brněnské muzikologie Jiřímu Fukačovi (1936-2002). Ostatní studie z pera domácích i zahraničních autorů se zabývají aktuální muzikologickou problematikou. Tematicky zasahují od historické hudební vědy až po disciplíny systematické (organologie, hudební analýza).

Plné texty článků: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/137640