Redakce a redakční rada

Redakční rada

Miloš Štědroň (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Petr Macek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Martin Eybl (Musikhochschule Wien, Rakousko)
Mikuláš Bek (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
Jitka Bajgarová (Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika)
Geoffrey Chew (University of London, Velká Británie)
Lubomír Spurný (Masarykova univerzita, Brno, Česká republika)
John Tyrrell (Cardiff University, Velká Británie)
Vladimír Zvara (Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko)

Výkonní redaktoři

Petr Macek (macek@phil.muni.cz)
Martin Flašar (flasar@phil.muni.cz)
Jan Karafiát (karafiat@phil.muni.cz)

Kontaktní adresa na redakci

Musicologica Brunensia
Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno

PhDr. Petr Macek, Ph.D., výkonný redaktor
Telefon/Fax: +420 549 49 5453
E-mail: musicologica.brunensia@phil.muni.cz