Distribuce

 Tištěnou verzi časopisu Musicologica Brunensia je možné objednat / zakoupit:

  • v knihovně Ústavu hudební vědy, Janáčkovo nám. 2a, Brno, karafiat@phil.muni.cz
  • Knihkupectví Hany Smílkové, Veveří 26, Brno, http://www.knihysmilkova.cz

Elektronická verze Musicologica Brunensia je dostupná: