Je paradox holiče paradoxem?

Jiří Raclavský

Abstract


V první části textu ukazuji, že paradox holiče není analogický Russellově paradoxu, ba že to vůbec není paradox. Poté se stručně věnuji otázce jeho pravděpodobného historického původu i původu jeho známých verzí. V závěru diskutuji zdroj jeho údajné paradoxnosti.

Keywords


paradox holiče; Russellův paradox

https://doi.org/10.5817/pf12-2-246

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Brendel, E. (1992) Die Wahrheit über den Lügner: Eine philosophisch-logische Analyse der Antinomie des Lügners. Berlin, New York: Walter de Gruyter.

Curry, H. B. (1963/2010) Foundations of Mathematical Logic. New York: Dover Publications.

Gonseth, F. (1936/1974) Les mathématiques et la réalité: Essai sur la méthode axiomatique. Paris: Albert Blanchard.

Johnston, L. S. (1940) Another Form of the Russell Paradox. The American Mathematical Monthly, vol. 47, no. 7, s. 474.

Kolman, V. (2008) Filosofie čísla: Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie. Praha: Filosofia.

Link, G. (ed.) (2004) One Hundred Years of Russell‘s Paradox: Mathematics, Logic, Philosophy. New York, Berlin: Walter De Gruyter.

Chihara, Ch. S. (1979) The Semantic Paradoxes: A Diagnostic Investigation. The Philosophical Review, vol. 88, no. 4, s. 590-618.

Church, A. (1963) Johann Mokre, Zu den Logischen Paradoxien. The Journal of Symbolic Logic, vol. 28, no. 1, s. 106.

Church, A. (1940) Another Form of the Russell Paradox. by L. S. Johnston. The Journal of Symbolic Logic, vol. 5, no. 4, s. 157.

Grelling, K. (1936) The Logical Paradoxes. Mind, vol. 45, no. 180, s. 481-486.

Peregrin, J., Svoboda, V. (2009) Od jazyka k logice: Filozofický úvod do moderní logiky. Praha: Academia.

Quine, W. v. O. (1966) The Ways of Paradox. In The Ways of Paradox and Other Essays, New York: Random House, s. 1-18.

Quine, W. v. O. (2002) Cesty paradoxu. In B. Švandová, Cesty paradoxu: s úvodní esejí Willarda Van Ormana Quina, Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, s. 15-32.

Raclavský, J. (2009) Pravda a paradox: úvod do problematiky. Pro-Fil, vol. 10, no. 2, 13-22.

Dostupné z WWW: .

Russell, B. (2005) Filozofia logického atomismu. In Jazyk a poznanie, Bratislava: Kalligram, s. 256-377.

Thomson, J.F. (1962) On Some Paradoxes. In Butler, R. J. (ed.), Analytical Philosophy (First Series), London: Blackwell, s. 104-119.

van Benthem, J. F. A. K. (1978) Four Paradoxes. Journal of Philosophical Logic, vol. 7, no. 1, s. 49-72.
Copyright (c) Pro-Fil


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097