Gibt es noch Laster?

Peter Nickl

Abstract


„Neřest” je nepatřičný pojem a mohlo by se zdát, že moderní civilizace se neřestí zbavuje. Pro některé neřesti to platit může, ale stále existují chamtivost (fixace na peníze a materiální věci), melancholie (acedia) a nevděčnost – případně jako druh pýchy („superbia”) –, které tomu, kdo má vše, brání v tom, aby byl šťastný.


Keywords


Laster; ihre Austreibung durch die moderne Zivilisation; Habsucht und die "prudentia carnis"; "acedia" und Depression; "superbia" und Undankbarkeit

https://doi.org/10.5817/pf13-1-285Copyright (c) Pro-Fil


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097