Je nemonotónní logika logikou?

Ivo Pezlar

Abstract


Nemonotónní logika vznikla za účelem systematicky zachytit tzv. zrušitelné uvažování, tj. typ každodenního uvažování, které vede jen k provizorně platným argumentům, jenž mohou být následně staženy s příchodem nových informací. Tím se ovšem nemonotónní logika dostává do ostrého kontrastu s klasickou logikou, která je monotónní, tj. žádné dodatečné premisy nemohou zrušit jednou již platné argumenty. To bylo pro mnohé dostatečným důvodem k tomu, aby nemonotónní logice upřeli status logiky. V tomto textu si ukážeme, že takový závěr je příliš unáhlený a že nemonotónní logika má právo se nazývat logikou.


Keywords


nemonotónní logika; nemonotónní uvažování; zrušitelné uvažování; klasická logika

https://doi.org/10.5817/pf13-1-297

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Alchourrón, C. E., Gärdenfors, P., Makinson, D. (1985) „On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions”, Journal of Symbolic Logic, Vol. 50, No. 2, s. 510–530.

Ginsberg, M. L. (1987) Readings in Nonmonotonic Reasoning. Los Altos: Morgan Kaufmann.

Hart, H. L. A. (1951) „The Ascription of Responsibility and Rights“, in: G. Ryle, A. Flew (eds.), Logic and Language (First Series): Essays. Oxford: Blackwell.

Chesñevar, C., Maguitman, A., Loui, R. (2000) „Logical Models of Argument“, ACM Computing Surveys, Vol. 32, No. 4, s. 343–387.

Israel, D. J. (1980) „What's Wrong with Non-Monotonic Logic?“, in: M. L. Ginsberg (ed.), Readings in Nonmonotonic Reasoning. Los Altos: Morgan Kaufmann, s. 53–55.

Loui, R. (1995) „Hart‘s critics on defeasible concepts and ascriptivism“, ICAIL ’95 - Proceedings of the 5th International Conference on Artificial Intelligence and Law. New York: ACM Press, s. 21–30.

Prakken, H., Vreeswijk, G. (2002): „Logic for Defeasible argumentation“, in: Dov M. Gabbay, F. Guenthner (eds.), Handbook of Philosophical Logic: Volume 4, London: Springer, s. 219–319.

Reiter, R. (1987): „Nonmonotonic Reasoning“, Annual Review of Computer Science, Vol. 2, s. 147–186.

Shoham, Y. (1987) „A Semantical Approach to Nonmonotonic Logics“, in: M. L. Ginsberg (ed.), Readings in Nonmonotonic Reasoning. Los Altos: Morgan Kaufmann, s. 227–250.
Copyright (c) Pro-Fil


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097