Polské filosofické myšlení a medicína (Ostrava, Košice 2012)

. .

Abstract


Kniha obsahuje české překlady textů polských autorů, věnovaných vztahům filozofie a medicíny a filozofii medicíny a jejím dějinám. První část obsahuje fragmenty děl z let 1874-1948, která napsali polští lékaři vytvářející v evropském měřítku originální intelektuální formaci - takzvanoupolskou školu filozofie medicíny. Po nich následuje text, který analyzuje výzkumné tendence vůči této škole a zabývá se vztahy mezi takovými pojmy jako filozofie, medicína, polská filozofie medicíny, polská škola filozofie medicíny.

Druhá část knihy předkládá texty známých intelektuálů a učenců: Leszka Kołakowského, Zygmunta Baumana, Jana Hartmana a Andrzeje Szczeklika; obsahy těchto prací mohou být posuzovány v kontextu vztahu medicíny a filozofie.

Třetí část tvoří práce pracovníků a spolupracovníků Katedry společenských věd Medicínské Univerzity Karola Marcinkowského v Poznani, které se týkají různých problémů z okruhu filozofie medicíny a bioetiky a vyznačují se různými metodologickými přístupy; tvoří kontinuum - od textu z oblasti historie filozofie medicíny přes úvahy týkající se lékařství jako jevu ve vybraných filozofických a společenských kontextech a přes bioetické otázky až po text z pomezí etiky a empirické sociologie.

Ukázka z knihy obsahuje kapitolu Několik úvah o filozofii medicíny a o polské škole filozofie medicíny od Jana Zamojského.
Copyright (c) Pro-Fil


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097