Vladimír Svoboda a kol. Logika a přirozený jazyk

Ivo Pezlar

Abstract


Svoboda, V. a kol. Logika a přirozený jazyk. Praha: Filosofia, 2010, 300 stran.

 

https://doi.org/10.5817/pf11-2-46

Full Text:

PDF (Czech)


Copyright (c) Pro-Fil


Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097