: ProInflow 2013

Od roku 2013 ProInflow ruší tématická čísla - autoři a autorky mohou zasílat své texty týkající se jakékoliv problematiky z oboru informačních věd a knihovnictví. Termíny pro uzávěrky čísel ProInflow v roce 2013 jsou:

Pro březnové vydání čísla

  • 25. 11. odevzdání abstraktů článků do recenzované části
  • 10. 1. odevzdání plných textů článků do recenzované části
  • 30. 1. odevzdání plných textů pro nerecenzované rubriky
  • březen - vydání nového čísla časopisu

Pro říjnové vydání čísla

  • 15. 4. odevzdání abstraktů článků do recenzované části
  • 30. 6. odevzdání plných textů článků do recenzované části
  • 31. 8. odevzdání plných textů pro nerecenzované rubriky
  • říjen - vydání nového čísla časopisu