Open Access v České republice: doposud neprobádané pole?

Ladislava Suchá

Abstrakt


Cílem tohoto článku je představit některé příležitosti výzkumu v oblasti vědeckého publikování v režimu otevřeného přístupu. V zahraniční literatuře se lze setkat s celou řadou výzkumů na toto téma, komplexnejší zmapování situace v České republice zatím chybí. Znalost prostředí, ve kterém vznikají a šíří se vědecké texty, je přitom prvním krokem k rozhodování o efektivním publikvání, vykazování a hodnocení vědy.

Open Access in the Czech Republic: the unexplored domain so far?

The article presents the possibilities of research in the field of scientific publishing in Open Access. Concerning this topic, we can find a wide range of research in the foreign literature, but there is not any more comprehensive situation study in the Czech Republic. Nevertheless, the knowledge of the scientific publishing background is the first step in decision making on an effective publishing, presenting and evaluation of science.

 

Ladislava Suchá

Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně


Klíčová slova


výzkum, věda, publikování, otevřený přístup, Open Access

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-1-11

Full Text:

PDF

Reference