Informační zdroje v odborné literatuře

Richard Papík

Abstrakt


Recenze

VYMĚTAL, Jan.  Informační zdroje v odborné literatuře. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 436 s. ISBN 978-80-7357-520-5.


Richard Papík

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


https://doi.org/10.5817/ProIn2011-1-8

Full Text:

PDF