Libraries in transition: From book collections & union catalogues to Open Access & digital repositories

Abby Clobridge

Abstrakt


Union catalogues are a specific type of library catalogue that aggregate and present information from multiple libraries in a single, unified interface. Union catalogues were originally listings of books or serials collected by a set of libraries in a given geographic area or subject area. As the information landscape continues to evolve with more exclusively-digital content being produced, a next generation of union catalogues is being developed to tie together content from disparate digital repositories. This paper will provide an overview of Open Access, digital repositories, and interoperability, and it will suggest a framework for considering the future of union catalogues and libraries in general.

 

Souborné katalogy jsou specifickým typem knihovních katalogů, které shromažďují a poskytují informace z více knihoven prostřednictvím jednoho unifikovaného rozhraní. Souborné katalogy původně představovaly seznamy knih či seriálů knihoven z dané lokality nebo daného oboru. S rozvojem a expanzí digitálního obsahu se objevují souborné katalogy další generace, které shromažďují obsah z různých digitálních repozitářů. Tento článek prezentuje obecný přehled o problematice Open Access, digitálních repozitářů a interoperability a věnuje se budoucnosti souborných katalogů a knihoven obecně.

 

Abby Clobridge

Clobridge Consulting, USA


Klíčová slova


union catalogues, Open Access, interoperability, future of libraries, digital repostitories

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-2-11

Full Text:

PDF (English)

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

  1. “About the [Creative Commons] Licenses”, at http://creativecommons.org/licenses [accessed 16/05/2011].
  2. “The Directory of Open Access Journals”, at http://www.doaj.org [accessed 31/05/2011].
  3. “The Directory of Open Access Repositories”, at http://www.opendoar.org [accessed 31/05/2011].
  4. “Find ETDs – NDLTD”, at http://www.ndltd.org [accessed 30/05/2011].
  5. “The OAIster Database”, at http://www.oclc.org/oaister [accessed 30/05/2011].
  6. “The Registry of Open Access Repositories”, at http://roar.eprints.org [accessed 30/05/2011].
  7. SUBER, Peter, “An Introduction to Open Access”, at http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm [accessed 30/05/2011].
  8. SUBER, Peter, “A Very Brief Introduction to Open Access”, at http://www.earlham.edu/~peters/brief.htm [accessed 30/05/2011].