Jarmila Burgetová

Šimon Vích

Abstrakt


PhDr. Jarmila Burgetová je čestnou předsedkyní Svazu knihovnických a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP), poradkyní ředitele Knihovny Akademie věd a významnou osobností českého knihovnictví. J. Burgetová, která letos v létě oslavila významné životní jubileum, se dlouhodobě zabývá knihovnickou spolkovou činností, což lze označit za současný trend českého knihovnictví.

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-2-15

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. BURGETOVÁ, Jarmila. Minulost, přítomnost a budoucnost SKIP [online]. 2011, poslední revize 4.1.2009 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://skip.nkp.cz/KeStazeni/akc40vyroci/Burgetova.ppt>.
 2. BURGETOVÁ, Jarmila. Moje vzpomínání na Jiřího Cejpka aneb jak jsme „dvakrát“ zakládali SKIP. IKAROS: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.ikaros.cz/vzpominame-na-prof-phdr-jiriho-cejpka-csc>. ISSN 1212-5075.
 3. Frankofonní klub SKIP [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW:<http://www.skipcr.cz/odborne-organy/frankofonni-klub-1/copy_of_frankofonni-klub>.
 4. Jarmila Burgetová - 80 let [online]. 2011, poslední revize 5.8.2011 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.lib.cas.cz/burgetova/album-1/album/slides/DSC_6042.html>.
 5. Jarmila Burgetová: SKIP [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW:<http://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku/jarmila-burgetova>.
 6. KADLECOVÁ, Ivana. Životní jubileum dr. J. Burgetové. Národní knihovna: knihovnická revue [online]. 2001, č. 3 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103222.html>. ISSN 1214-0678.
 7. Knihovna AV ČR [online]. c2007 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http://www.lib.cas.cz/cs/oddeleni/rada-knav>.
 8. Sdružení knihoven ČR [online]. 2009, poslední revize 20.3.2009 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://sck.sdruk.cz/record?id=444>.
 9. SKIP: Cena českých knihovníků 2001 [online]. 2001, poslední revize 9.7.2001 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/CenaBurget.htm>.
 10. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW:<http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/cena-prazsky-knihovnik/regPraCenaPKoceneniBurgetova.htm>.
 11. TOMANOVÁ, Hana. Sborník k 80. narozeninám PhDr. Jarmily Burgetové. Praha: Knihovna AV ČR, 2011, 78 s. ISBN 80-86675-22-0.