Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách

Michaela Beitlová

Abstrakt


V novém světě elektronických informačních zdrojů (EIZ) došlo k převratným změnám, které výrazně ovlivnily pracovní procesy v knihovně. Doposud platný postup výběru dokumentu, nákupu, katalogizace a uložení nakoupeného dokumentu do poličky přestal platit. S EIZ bylo potřeba řešit licenční politiku, zajištění přístupu, nové cenové metody a mnoho dalších novinek, na což automatizovaný knihovnický systém (AKS) nemohl stačit. Odpovědí na všechny tyto převratné změny bylo, že knihovny začaly vyvíjet nadstavbové systémy, které by dokázaly zaznamenávat a shromažďovat potřebná data, pro než nebylo možné AKS využít. Tak byly položeny základy pro vznik komplexních systémů ERM (Electronic Resource Management Systems). Knihovny nutně musely dojít k tomu, že informace charakteristické pro EIZ je vhodné ukládat na jedno místo, sdílet je s kolegy a mít možnost je kdykoliv snadno zpětně vyhledat. Příspěvek se zabývá důvody vzniku systémů ERM, jejich vývojem, současností a budoucími trendy.

 

Michaela Beitlová

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Klíčová slova


vývoj, systémy ERM (Electronic Resource Management), standardizace, lokální systémy ERM, komerční systémy ERM, implementace

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-2-5

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. BEITLOVÁ, Michaela. 2011. Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme. ITlib: Informačné technológie a knižnice. 2011, vol. 15, no. 1, s. 53-55. ISSN 1335-793X. [cit. 2011-06-08] Dostupný z WWW <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib111/beitlova.htm>.
 2. BEITLOVÁ, Michaela. březen 2011. Systém Verde, jeho implementace a provoz na Univerzitě Karlově v Praze. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 3 [cit. 2011-06-23]. Dostupný z WWW: <http://www.ikaros.cz/node/6680>. URN-NBN:cz-ik6680. ISSN 1212-5075.
 3. BEITLOVÁ, Michaela. červen 2011. Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 03.07.2011]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/6944>. URN-NBN:cz-ik6944. ISSN 1212-5075.
 4. COLLINS, Maria. 2005. Electronic Resource Management Systems : Understanding the players and how to make the right choice for your library. Serials Review, 2005, vol. 31, s. 125-140. | DOI 10.1080/00987913.2005.10764969
 5. COLLINS, Maria; GROGG, Jill E. 2011. Building a better ERMS. Library Journal. March 1, 2011, s. 22-28.
 6. Digital Library Federation. Report of the DLF Electronic Resource Management Initiative. August 2004. [cit. 2011-07-02. ]Dostupný z WWW: <http://www.library.cornell.edu/elicensestudy/dlfdeliverables/home.htm>.
 7. HENNING, N. 2002. Improving access to e-journals and databases at the MIT libraries : Building a database-backed web site called „Vera“. The Serials Librarian. 2002, vol. 41, no. 3-4, s. 227-254.
 8. HOGARTH, Margaret; BLOOM, Vicki. 2008. Electronic Resource Management in Libraries : Research and Practice. New York : Scott Breivold, 2008. Chapter XVIII. : Panorama of electronic resource management systems,s. 322-349. ISBN 978-159904891-8.
 9. KENNEDY, Marie R. 2004. Dreams of perfect programs: Managing the acquisition of electronic resources. Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 2004, vol. 28, s. 449–458. | DOI 10.1016/j.lcats.2004.08.005
 10. KOPPEL, Ted. 2008. Electronic Resource Management in Libraries : Research and Practice. Hershey, PA : Information Science Reference. 2008. Chapter XVI : Standards, the Structural Underpinnings of Electronic Resource Management Systems,s. 295 – 305. ISBN 978-159904891-8.
 11. WISSMAN, M. et al. 2005. Taylor Periodical Admnistration System. [cit. 2011-04-16]. Dostupný z WWW: <http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/7341/1/tpas.html>.