Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR

Aleš Pekárek

Abstrakt


Článek po úvodu do problematiky opakovaného využití informací veřejného sektoru popisuje současný stav v oblasti existence katalogů informací veřejného sektoru v Evropské unii a České republice a představuje základní typologií těchto katalogů tak jak ji publikovala Evropská komise. Dále navrhuje možné fáze vývoje projektu jednotného českého katalogu informací veřejného sektoru a v závěru uvádí některé příklady a předpoklady skutečné realizace projektu.

 

Aleš Pekárek

Ústav informačních studií a knihovnictví, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


Klíčová slova


veřejná správa, svobodný přístup k informacím, katalogy, informace veřejného sektoru, e-government

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-2-8

Full Text:

PDF

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

 1. Aliancia Fair-play. Datanest [online]. Bratislava : Aliancia Fair-play, 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: < http://datanest.fair-play.sk>.
 2. CDI. Digitalisér.dk [online]. København : IT- og Telestyrelsen, 2009 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: < http://digitaliser.dk>.
 3. DAVIES, Rob. Topic Report No. 8: PSI Portals - Overview of Progress (Part 1). ePSIplatform [online]. EU : ePSIplatform, 2011 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.epsiplus.net/topic_reports/topic_report_no_8_psi_portals_overview_of_progress_part_1/topic_report_no_8_psi_portals_overview_of_progress_part_1>.
 4. Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, 2011 [cit. 01.07.2011]. Ceník služeb a produktů. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cenik_sluzeb_a_produktu_ke_stazeni/$File/cenik_sluzeb_a_produktu_csu.pdf>.
 5. Česko. Statistický úřad. Český statistický úřad [online]. Praha : Český statistický úřad, aktual. 08.04.2011 [cit. 01.07.2011]. eKatalog geografických produktů. Dostupné z WWW: <http://czso.cz/csu/rso.nsf/i/ekatalog_gp>.
 6. Česko. Zákon č. 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In Sbírka zákonů České republiky. 1999, částka 39, s. 2578-2582. Dostupný také z WWW: <http://www.mvcr.cz/sbirka/1999/sb039-99.pdf>.
 7. Evropská společenství. Směrnice EK č. 2003/98/EC o opakovaném využití informací veřejného sektoru [online]. 2003 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://www.czechpsi.info/data/2003_98_EC_cesky_preklad.pdf>.
 8. Evropská společenství. Lisabonská strategie [online]. 2000 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://www.euractiv.com/future-eu/lisbon-agenda/article-117510>.
 9. Fundación CTIC. Open Data @ CTIC [online]. Gijón : CTIC, 2011 [cit. 01.07.2011]. About. Dostupné z WWW: <http://datos.fundacionctic.org/about/>.
 10. Her Majesty’s Government. Data.gov.uk – Opening up government [online]. 2010 [cit. 01.07.2011]. Dostupný z WWW: <http://data.gov.uk>.
 11. PEKÁREK, Aleš. Výzkum informací veřejného sektoru České republiky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 01.07.2011]. Dostupné z WWW: <http://ikaros.cz/node/5297>.