Roztočte pípy! (V rámci projektu eBooks on Demand)

Kateřina Kamrádková

Abstrakt


Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.


Kateřina Kamrádková

Národní technická knihovna v PrazeČást textu již byla použita pro příspěvek „KAMRÁDKOVÁ, Kateřina. Digitalizace jinak a možnosti rozšíření Evropské knihovní sítě. In KOPÁČIKOVÁ, Judita; STASSELOVÁ, Silvia. Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie : Stará Lesná – Vysoké Tatry, 9.-12. máj 2011 [online]. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2011 [cit. 2011-07-25]. Dostupné z WWW: <http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf>. ISBN 978-80-970693-0-8.“

Klíčová slova


výstavy, marketing, knihovny, historické knihy, e-knihy, digitalizace

https://doi.org/10.5817/ProIn2011-3-10

Full Text:

PDF